1 มกราคม 2552

22 Lampang-LasVegus Happy New Year2009

ลำปาง-ลาสเวกัส ออนไลน์ Happy NewYear 2552 (2009)

การแสดงชุดสไบเพลงร่ำเปิงลำปาง ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๒ (2009 )นางสาวจังกุ้ยจู๋ แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล
ระหว่างการศึกษา ในคณะมนุษยศาสตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จังกุ้ยจู๋แสดงแบบการครองสไบพาดกะล้องแขน
ทวารวดีเขลางค์
ดร.สุรพงษ์ ภักดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายจัดคณะนาฏ
ลีลานานาชาติ และ อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย หัวหน้าคณะจัดรายการแสดง นำคณะสาธิตลีลาสไบเพลงร่ำเปิงลำปางแวะร้าน กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาประเทศไทย และร้านสำนักการท่องเที่ยวและการกีฬา
จังหวัดลำปาง แล้วนำคณะสาธิตถ่ายรูปเป็นที่ระลึกประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวลำปาง ภาคเหนือ
ตอนบนเมืองคำขวัญถ่านหินฤาชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก


ลีลาสาธิตสไบเพลงร่ำเปิงลำปาง งานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานฤดูหนาวและปีใหม่ เหล่ากาชาด จังหวัด


สไบเพลงสาธิตลีลา ร่ำเปิงลำปาง จากหนังสือเสื้อผ้านุ่งเมือง จังหวัดและสำนักกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก แบบ ภ.๑๓๖-๑๔๒ หน้า ๓๗ * แบบกระล้องคอ กัญธัศว์กานต์
ไชยทนุ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง * แบบสว้ายแหล้ง *แบบลดไหล่กะล้องสองแขน โดย สุทธินา
พรมมูล *แบบทุ้มโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา * แบบพาดกะลอมบ๊อก ช่อคำ ขัตติพงษ์ โรงเรียนเขลางค์
นคร ในวันส่งท้ายปีเก่าน้อนรับปีใหม่ งานฉลองปีใหม่และกาชาดลำปาง 2552 ถ่าย ณ ร้าน กฟผ.
แม่เมาะลำปาง ในบริเวณงาน
---00000---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น