16 สิงหาคม 2553

จุมสะหรี 15 สค 2553

ข่วงเจิงจุมสะหรี วัดกู่คำ ลำปาง
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
ไก่ขาวใช้เป็นตราประจำเมืองเมืองลำปางมีที่วัดกู่คำ
ทุกเสาร์อาทิตย์ ที่ข่วงลานวัดกู่คำ จุมแม่ลูก สะหรีศิลปิน รวมร่วมร่มรื่นร่ายรำรังสรรศิลปะพื้นบ้านเมืองเหนือ เชิญๆหากใจรักอยากสืบฟ้อนสานฝัน สืบศาสตร์สู่ศิลป์ จูงลูกหลานมาได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายป่วยการอะไร
________________________________________________________________________
ไก่ขาวใช้เป็นตราประจำเมืองเมืองลำปาง