14 กุมภาพันธ์ 2554

Valentine's Day Friendsปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ จากบางกอกเชิญร่วมสภากาแฟออนไลน์ 48 ช.ม.ร่วมวันที่สองขั้วโลก ส่งภาพ สุขสันต์ วันแห่งความรักแต้ๆ
รายการ 48 ชั่วโมงร่วมวันที่สองขั้วโลก ชื่อปฏิทิน : rampernglampang.blogspot.com คือวันที่ 13 ก.พ.แก๊กอเมริกาตรงกับวันที่14 ก.พ.ตูนโต๋OKลำปางประเทศไทย ฉะนั้นวันแห่งความรัก 14เมืองไทยจึงก่อนวันแห่งความรักอเมริกา 1 วัน 48 ชั่วโมงร่วมวันที่สองขั้วโลก จึงเป็นศัพท์  ปฏิทินร่ำเปิงลำปาง แบบ Nýþ«ðñQ$+YÀÁÂ

 


Valentine's Day 2011 @ Lampang, Thailand

To Be Number One Idol Contest
Feb 14, 2554/2011
Lampang, Thailand

ดนตรีเพื่อประชาชน To be number one idol Concert
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา โดยนายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด(๑๘.๓๐ น.)
งานเปิดนิทรรษการศิลปกรรมร่วมสมัย ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๑๐
ณ หอภูมิ์ลคอร (ข่วงนคร) โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด(๑๘.๐๐ น.)