29 พฤศจิกายน 2553

LKS Sport Day 2010


กีฬาสี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
Lampang Kanlayanee School, THAILAND

29 Nov 2010/2553

*************************************


LKS Sport Day 2010

24 พฤศจิกายน 2553

KMS Sportday 2010, Lampang, THAILANDกีฬาสี โรงเรียนเคนเน็ตแม๊คเคนซี ลำปาง


24 พย 2553
Kenneth Mackenzie School
Sport Day Nov 24, 2010 Lampang,THAILAND


สท.ประยูร แก้วเดียว เป็นประธานเปิดงาน
******************************************click on picture!!
KMS sportday 2010

21 พฤศจิกายน 2553

เสียงโยนกOnline ฉบับ 21 พ.ย 2553


ลอยกระทง - ยี่เป็ง - ล่องสะเปา - สุมมาแม่น้ำ (Please click picture to enlarge)

20 พฤศจิกายน 2553

ลอยกระทงลำปางหลวง Lampang ThailandLampangluang Loy Krathong Festival
19 Nov 2010, Lampang, THAILAND
งานประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
19 พย 2553ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอธิคม สุพรรณพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งร่วมกันจัดโดยอำเภอเกาะคา มีนายอำเภอศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำปางหลวง กำนัน ผ้ใหญ่บ้าน และชาวเกาะคา

*******************************************

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000164326

****************************************

Click to freeze!loykrathong_lampangluang

Click to Album

5 พฤศจิกายน 2553

Prachavit-Matayomvitaya Sportday 2010
กีฬาสี ประชาวิทย์-มัธยมวิทยา
5 พย 2553 ลำปาง THAILAND
***********************************
PVS-MVSsportday2010