12 กรกฎาคม 2554

Yonok online 11 กค 2554

ปีที่ 41 ฉบับวันอังคาร 12 ก.ค. 2554
SCOOPผอ.โดมหอภาพยนตร์ร่วมศักดิ์ ส.ฟื้นเพชราทรงผมไก่แก้ว

u อ. ศักดิ์ ส.รัตนชัย สมาชิกสมัชชาแห่งชาติสาขาครู ศิลปิน ครูภูมิปัญญาไทย ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา สศว.มร.ลป.      โดมสุขวงศ์ (องค์การมหาชน) ผู้พลิกฟื้นปูมประวัติดาราหนังตาน้ำผึ้ง เพชรา เชาวราษฏร์ แสดงหนังเรื่องไก่แก้วมีบทไก่แก้วสมัยเป็นเด็ก ดญ.ตุ๊กตา จินดานุช ดาราชื่อดังต่อมาได้แสดงเป็นไก่แก้วเด็ก   ข้อมูลหอภาพยนตร์โดม พบว่า เพชราก็แต่งผมทรงไก่แก้วหลากแบบภาพยนตร์ 300เรื่อง จนนักการ์ตูนลาสเวกัส อนุวัฒน์ ไชยเมือง วาดการ์ตูน ด.ญ.ไก่แก้ว จับมือ มิ๊กกี้เม้าท์ อเมริกา เปรียบเทียบทรงผมรูปแต้มในวิหารน้ำแต้ม อายุราว พ.ศ.2039 วัดพระธาตุลำปางหลวง ทรงผมบรรยายของ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะใจอินทร์ อดีต ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภูญไชย คอลัมน์ปริศนาโบราณคดี มติชนสุดสัปดาห์ จากปกเสียงโยนก ฉบัยVol. ก.ค.2554   v การจัดเสวนานิเทศศาสตร์กับหนังไทย ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันที่ 9 ก.ค.2554เป็นส่วนโครงการ MANAGEMENT FAIR โดยมี  รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน เป็นคณบดี  ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด งานเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2554 เนื่องในวาระเทิดพระเกียรติฯ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.  w การจัดสมนาเชิงปฏัติการ ยุวมัคคุเทศก์ ร.ร.แม่เมาะวิทยา ของ กฟผ.แม่เมาะ การบรรยายของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว17จ.ว.ภาคเหนือ(สสทน.)ลำปางวันเสาร์ที่ 8 ก.ค.2554  xy ทรงผมการฺตูน ไก่แก้ว ของ นร.นศ.จากที่สัมมนาครั้งนี้