5 พฤศจิกายน 2553

Prachavit-Matayomvitaya Sportday 2010
กีฬาสี ประชาวิทย์-มัธยมวิทยา
5 พย 2553 ลำปาง THAILAND
***********************************
PVS-MVSsportday2010