8 มกราคม 2555

กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล๕ สังกัดเทศบาลนครลำปาง

กีฬานักเรียน ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล๕ (บ้านศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลำปาง
Jan 8, 2012 @ Lampang, Thailand
Click to see all pictures : คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด