16 ธันวาคม 2551

14ร่ำเปิงกิจกรรม ศิลปะสัมพันธ์นานาชาติCIOFFไต้หวัน


บนเวทีมหกรรมศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ CIOFF ที่ลำปาง


การจัดขบวนแห่สะหรีบัวตองน้ำทิพย์ ไทย-อินเดียในขบวนแห่นานาชาติ CIOFF

ขบวนแห่สะหรีบัวตองน้ำทิพย์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิเอเธนส์ พร้อมขบวนฉัตรจ้องตั้งขบวนในบริเวณศาลากลางเก่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครลำปาง เดินทางสู่บริเวณเวทีงาน CIOFF


ขบวนสะหรีบัวตองของคณะเด็กๆ จุมสะหรีในชุดสไบขาว

ขบวนแห่นานาชาติ ที่มาในงานมหกรรม CIOFFขบวนน้ำทิพย์แม่คงคา ของคณะพ่อค้าชาวอินเดียลำปาง


ขบวนบูรณขะตะ สะหรีบัวตองน้ำทิพย์
-----00000-----
f;kll;kf