16 ธันวาคม 2551

14ร่ำเปิงกิจกรรม ศิลปะสัมพันธ์นานาชาติCIOFFไต้หวัน


บนเวทีมหกรรมศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ CIOFF ที่ลำปาง


การจัดขบวนแห่สะหรีบัวตองน้ำทิพย์ ไทย-อินเดียในขบวนแห่นานาชาติ CIOFF

ขบวนแห่สะหรีบัวตองน้ำทิพย์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิเอเธนส์ พร้อมขบวนฉัตรจ้องตั้งขบวนในบริเวณศาลากลางเก่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครลำปาง เดินทางสู่บริเวณเวทีงาน CIOFF


ขบวนสะหรีบัวตองของคณะเด็กๆ จุมสะหรีในชุดสไบขาว

ขบวนแห่นานาชาติ ที่มาในงานมหกรรม CIOFFขบวนน้ำทิพย์แม่คงคา ของคณะพ่อค้าชาวอินเดียลำปาง


ขบวนบูรณขะตะ สะหรีบัวตองน้ำทิพย์
-----00000-----
f;kll;kf
3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม, 2551 21:03

  ทำให้ได้สร้างสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อบ้านและได้เผยแพร่วัฒนธรรมไปในตัวอีกด้วย *แต่ภาพไม่ค่อยชัด
  เด็ก แว้น

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม, 2551 21:08

  ขอชื่นชมการทำงานของครูสักเสริญ ด้วยใจจริง

  คนลำปาง

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม, 2551 21:10

  เป็นการแสดงที่สวยงามมดีมาคีบและหาดูยากมากด้วย


  เด็ก เหนือ

  ตอบลบ