10 กรกฎาคม 2554

Yonok online 10 กค 2554 ห้าแจ่งข่าวประตูอินโดจีนเหนือ4


สถาปนาโรงเรียนครบรอบ 58 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นำโดยนายประยูร เรียนปิงวัง ผอ.โรงเรียนฯ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 58 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 100 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practices)
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practices) และคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมงานวิชาการระดับประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 , 2 และ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยมีนายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานในพิธี และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางนริศรา พันโสดา ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนชุมชนบ้านสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะประกอบเพลงลูกทุ่ง

อบรมระเบียบวินัยนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นำโดย นายอัมพัน เรืองแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมระเบียบวินัยนักเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยในการอบรมครั้งนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การมาโรงเรียน และการเข้าแถวอย่างมีระเบียบ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ และสามารถไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย


วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นำโดยคณะครูและบุคลากร นำคณะนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความเคารพ ระลึกถึงบุญคุณต่อผู้มีพระคุณทางดนตรีที่ได้ให้ความรู้ในวิชาดนตรี และเห็นคุณค่าของดนตรีไทย

กิจกรรมดัชมิลค์คิดส์


เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ร่วมกับดัชมิลค์คิดส์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและแจกผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวดัชมิลค์คิดส์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมตอบคำถาม เกมส์ และกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ และเห็นประโยชน์ของการดื่มนม

กิจกรรมจากวอลล์แพดเดิลป๊อป


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้จัดจำหน่ายไอศกรีมวอลล์แพดเดิลป๊อปได้มาจัดกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ภายใต้หัวข้อ “โครงการ มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม กับวอลล์ ปี 2” ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินของพ่อ” กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งเกมส์ที่ส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์และการแสดงละครให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนที่แฝงไปด้วยเนื้อหาสาระมากมาย และได้ชวนให้นักเรียนร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีมวอลล์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานและได้แสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์