2 สิงหาคม 2554

Yonok online 2 สค 2554ปีที่ 41 ฉบับวันอังคาร 2 สิงหาคม 2554
ปชส.ท.นครลำปางเบิกวายิ้มท่องเที่ยวปี 2554 พบปัญหาชื่อไทยเด็ก7ขวบใน248 เหลือชื่อ ดช.กล้าหาญ ดญ.ดวงใจ  นอกนั้นเข้าตำนานเพลงผู้ใหญ่ลี


ตามข่าวนางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง โดยมีนางรจเรข ต้นกันยาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะเบิกวาระยิ้มสนองแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเผยแพร่เอกสารสำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง คู่คำขวัญถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก มีเอกสารชุด แผนที่ท่องเที่ยวนคร Discover Lampang ชุดแอ่วลำปางลำปาง The old town of Nakorn Lampang

พร้อมนี้ได้แจ้งผลการเปิดรับจดทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป ในจำนวน 248 ชื่อช่วงเดือน ก.ค.2554 ข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปางเบิกวาระยิ้มท่องเที่ยวปี 2554 พบปัญหาชื่อไทยเด็ก7ขวบใน248 ราย ส่วนใหญ่เป็นชื่อเข้าตำนานเพลงผู้ใหญ่ลี ได้แพร่ออกอากาศเป็นข่าวรายวัน ทางเว็บไซต์ rampernglampang.blogspot.com โดย SCOOP 55555

จากข่าวรายชื่อเด็กอายุ 7 ขวบรุ่นจดทะเบียนทำบัตรชนครั้งแรกในประวัติเทศบาลนครลำปาง 248รายแรกปรากฏมีชื่อชนเผ่าเจ้าของภาษาตั้งชื่อลูกตามภาษาตนเองจากครอบครัวชาวภารตะ มีชื่อ ฮูลา อุมา และ อารีย์ อุมา มีชื่อภาษาไทยเพียงคู่เดียว คือ ดช.กล้าหาญ กับ ดญ.ดวงใจ นอกจากนั้นเป็นชื่อที่สามารถเปิดพจนานุกรม ค้นหาคำแปลที่เป็นภาษาไทยได้

ตำนานข่าว นสพ.ท้องถิ่นเก่าๆกับปัญหาภาษาราชการในทำเนียบหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มี นสพ.ไทยลานนา และ เสียงโยนก สมัย อดีต สส.บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ หาคะแนนเสียงชาวลำปางโดยล้อเลียนเอกสารประกาศภาษาราชการส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือ ที่ต้องแปลว่า วัวควายในภาษาชาวบ้าน

ข่าวชาวไต้หวันรุ่นบุกเบิกไร่สัปปะรสป้อนโรงงานอาหารกระป๋องแรกตั้งในลำปาง ด้วยเจื้อยนิทานชาวไต้หวันกำลังฮิตเพลง ผู้ใหญ่ลีในแง่ความขำขัน พร้อมประวัติเพลงเคยต้องห้ามที่มีคำว่า พ.ศ.สองพันห้าร้อยสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม ชาวบ้านก็มาชุมนุม มาประชุมกับเรื่องผู้ใหญ่ลี ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา ทางการเขาสั่งมาว่า (ซ้ำ)ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร ฝ่ายตาสีหัวคลอน ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด สุกรนั้นไซร้คือหมาน้อยธรรมดา (ซ้ำ)

อย่างไรก็ดี ลำปางก็เป็นจังหวัดแรก ที่สภาวัฒนธรรมฯลำปาง และหน่วยงานคณะนาฏศิลป์ จุมสะหรีวัดกู่คำตั้งโครงการ ขอพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยถิ่นวันแม่แห่งชาติ และได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งชื่อภาษาไทยถิ่น 16 รายชื่อ ในวันแม่แห่งชาติ โดยหนังสือตอบจากสำนักพระราชวัง พร้อมมีพระราชานุญาตเบิกตัวเด็กเข้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง

16 รายชื่อแรกที่ได้รับพระราชานุญาตเบิกตัวเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย.2547 คือ 1) น.ส.บัวริน บุญเลิศ และ 2) น.ส.ผาถณา วงศ์คำ และ 3) น.ส.น้ำทิพย์ จันทร์สุปลูก ( จาก ม.ราชภัฏลำปาง) 4) ดญ.สร้อยแก้ว เครื่องนิจ (บุญวาทย์วิทยาลัย) 5) ด.ญ.เกี๋ยงเหมย เทียบรัตน์ และ 6) ด.ญ.ปิมผหยา วงศ์มี 7) ด.ญ.ช่อเอื้อง รัตนชัย และ 8) ด.ญ.สายสะหรี ดวงประภา (จาก ร.ร.อนุบาลลำปาง 9).ด.ญ.บัวหลวง ณ ลำปาง(ไตรภพวิทยา) 10) ด.ญ.เอื้องฟ้า เนื่องยินดี และ 11) ด.ญ. กิ่งแก้ว เนื่องยินดี (จาก ร.ร.ผดุงวิทย์) 12) ด.ญ. ตาลทิพย์ พรมมูล ( ร.ร.ไตรภพวิทยา)13) ด.ญ.ช่อคำ ขัดธิพงษ์ ( เขลางค์นคร) 14) ด.ญ.เก็ตถวา แก้วคำดี (อัสสัมชัญลำปาง) 15-16) ดญ.ประกายแก้ว และ ด.ญ.ประกายคำ ปะระมะ คู่ฝาแผด (ร.ร.จิตพงษ์เกาะคา)

**********************************************************************************

วันเจ้าภาพงานศพคุณพ่อสุรศักดิ์ ภักดี อายุ 61 ขณะบำเพ็ญกุศลวัดคะตึกเชียงมั่น