30 พฤษภาคม 2560

ฟ้อนร่ำเปิงลำปาง งานรถไฟ รถม้าลำปาง คร้้งที่ 15

ฟ้อนร่ำเปิงลำปาง ชุมนุมจุมสะหรี วัดกู่คำลำปาง งานรถไฟ รถม้าลำปาง คร้้งที่ 15 เมษายน 2557


บันทึกครั้ง สัมนาเรื่องประวัติศาสตร์ ลำพูน 21 กันยายน 2548

กาลครั้งหนึ่ง ที่เมืองลำพูน


รายการ ศิลปินหรรษา ปีที่ 14 ตอนที่ 107-108

รายการทีวีที่จัดติดต่อกันมาร่วม 20 ปี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 8 ลำปาง ซึ่งต่อมาคือช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ รายการนี้ได้ยุติไปเมื่อปี พ.ศ.2535
ศิลปินหรรษา ปที่ 14 ตอนที่ 107

ศิลปินหรรษาปีที่ 14 ตอนที่ 108