24 มิถุนายน 2554

Yonok online 25 มิย 2554 ห้าแจ่งข่าวประตูอินโดจีนเหนือ1


ห้าแจ่งข่าวประตูอินโดจีนเหนือ


ข่าวกิจกรรมรอบวค.มร.ลป.40 ปี คณะวิทยาการจัดการ 8-9 ก.ค.2554

ตามข่าว รศ.ดร.บุณยรรณ วิงวอน คณบดีวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปางจะจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูลำปาง ในวันที่ 9 มิ.ย.2554 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานนาม“ราชภัฏ” ให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และเปลี่ยนฐานะมาเป็นสถาบันราชภัฏลำปาง และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 40 ปี
คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งใน 6 คณะที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนในงาน “Management Fair ครั้งที่ 4” ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2554 นี้ จะมีการจัดกิจกรรมทั้งวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยของทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ รวมทั้งการอบรม สัมมนาและแข่งขันในรายการต่าง ๆ เช่น

- การประกวดเขียนแผนธุรกิจ การนำเสนอการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน การแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี การนำเสนอผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ electronic

- กิจกรรมตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษา สืบสานศิลปวัฒน ธรรมลำปาง การเสวนานิเทศศาสตร์กับหนังไทย

- การแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา คณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยลำปาง การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ การออกร้านค้าแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสินค้าราคาประหยัดเป็นจำนวนมาก