25 ธันวาคม 2554

Nakon Lampang Game 1th

พิธีเปิด กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่1 "นครลำปางเกมส์"
สวนสาธารณะหนองกระทิง Lampang, Thailand
December 25, 2011

Lampang Christmas 2011

Concept: Ocean Party Christmas
@ Lampang, Thailand