20 พฤศจิกายน 2553

ลอยกระทงลำปางหลวง Lampang ThailandLampangluang Loy Krathong Festival
19 Nov 2010, Lampang, THAILAND
งานประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
19 พย 2553ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอธิคม สุพรรณพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งร่วมกันจัดโดยอำเภอเกาะคา มีนายอำเภอศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำปางหลวง กำนัน ผ้ใหญ่บ้าน และชาวเกาะคา

*******************************************

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000164326

****************************************

Click to freeze!loykrathong_lampangluang

Click to Album

1 ความคิดเห็น: