14 กุมภาพันธ์ 2554

Valentine's Day 2011 @ Lampang, Thailand

To Be Number One Idol Contest
Feb 14, 2554/2011
Lampang, Thailand

ดนตรีเพื่อประชาชน To be number one idol Concert
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา โดยนายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด(๑๘.๓๐ น.)
งานเปิดนิทรรษการศิลปกรรมร่วมสมัย ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๑๐
ณ หอภูมิ์ลคอร (ข่วงนคร) โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด(๑๘.๐๐ น.)

1 ความคิดเห็น: