25 กันยายน 2553

Lampang Private School Sport Day 2010

วันกีฬาโรงเรียนเอกชนลำปาง 2553

September 25, 2010


สถานที่: สนามกีฬาหนองกระทิง ลำปาง


ประธานพิธี: ฯพณฯไพโรจน์ โล่ห์สุนทรประธานฝ่ายจัดงาน: อ.เบญจมาศ พาณิชย์พันธ์ผู้สนับสนุน: ศึกษาจังหวัดฯผู้จัดงาน: คณะครูโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน และโรงเรียนกีฬาลำปาง*****************************************************************************
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น