3 ธันวาคม 2553

Lampang School Bands Sharity

เปิดสวิทช์หัวใจเทิดไท้องค์ภูมินทร์
ธคDEC 4, 2553/2010
ห้าแยกหอนาฬิกา Lampang, THAIALND
โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนลำปาง โรตารีลำปาง และเทศบาลนครลำปาง
การกุศลเพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
**********************************************************
<<< CLICK TO FREEZE!
Lampang School Bands Sharity (CLICK FOR MORE!!)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น