13 ธันวาคม 2553

ร่ำเปิงรำปาง Video

เพลงร่ำเปิงลำปาง


เนื้อร้อง-ทำนอง: ศักดิ์ ส. รัตนชัย

เรียบเรียง-บรรเลง: ดุริยางค์กองทัพเรือ

นำเสนอ: กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนลำปางกัลยาณีฟ้อนร่ำเปิงลำปาง

ประดิษฐ์ท่ารำ: ศักดิ์ ส. รัตนชัย และ ชุมนุมจุมสะหรี ลำปาง

เนื้อร้อง-ทำนอง: ศักดิ์ ส. รัตนชัย

เรียบเรียง-บรรเลง: ดุริยางค์กองทัพอากาศ

นำเสนอ: ชุมนุมจุมสะหรีลำปาง งาน วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านโลก 2007 ,ไต้หวัน


ประวัติเพลงร่ำเปิงลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น