12 เมษายน 2554

Songkran 2554, Lampang, Thailand

สงกรานต์ลำปาง (ปี๋ใหม่เมือง) 2554 ชุมนุมกลองหลวง แห่สลุงหวง ข่วงห้าแยกหอนาฬิกา โดยจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น