28 พฤศจิกายน 2554

Yonok Online 28 พย 2554 Lampang Reporters @ BLPC Rayong, Thailand

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ นำสื่อมวลชนลำปางดูงาน โรงไฟฟ้า BLPC จังหวัดระยอง 24 - 27 พย 2554


BLPC Power อยู่ที่ ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุต เป็นโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ ใช้ถ่านหินบิทูมินัส จากออสเตรเลียเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพสูงที่มีค่ากำมะถันเจือปนเพียง 0.7% กำลังผลิตไฟฟ้า 1,434 เมกาวัตต์ ใช้เงินลงทุน 43,000 ล้านบาท ร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จำหน่ายไฟแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง มีระยะในสัญญา 25 ปี กิจการนี้ได้เน้นถึงการรักษาสภาพมลภาวะสิ่งแวดล้อม และ กาอยู่ร่วมโดยไม่ทำร้ายชุมชน เป็นหลัก ค่ามลพิษจากขบวนการผลิตจึงล้วนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังมีโครงการดีๆอีกมากมายเช่น การปลูกป่า 2,000 ไร่เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนให้กับชุมชนโดยรอบ การส่งเสริมอาชีพประมงให้เลี้ยงหอยและแปรรูปหอยอย่างไฟด้ผล ปล่อยสัตว์น้ำลงทะเล เป็นประจำทุกปี ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน เป็นต้น  

การนำสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าดูงานครั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่า โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เหมืองแม่เมาะ ลำปางนั้น อยู่ร่วมโดยไม่ทำร้ายชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้ เหมือนกับ BLPC เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น