25 พฤศจิกายน 2551

11 ร่ำเปิงชีวิต "ห้องฮับแขกแก้วฮิมกอง"


"ห้องฮับแขกแก้วฮิมกอง" แปลว่า "ห้องรับแขกแก้วริมทาง" ณ บ้านเสียงโยนก

เลขที่ 363 ถนนทิพย์ช้าง อันเป็นถนนระบบวันเวย์ บ้านนี้ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ



โทรศัพท์รวมแฟคซ์ ที่นี่ เบอร์ 054 -217492

ติดต่อได้ถึงเที่ยงคืน เป็นเบอร์ข่าวสาร ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์



ผ่านสี่แยกซอยสำนักไร่ยาสูบตัดถนนทิพย์ช้างลงตลิ่งสุดท้ายของกาดกองต้า.....


เสาไฟฟ้าแรกที่เห็นในภาพ มีป้ายนีออนบอก "เสียงโยนก



สำนักงานเสียงโยนก คือสถานที่ท่านจะพบ ศักดิ์ ส หรือจ่าหน้าซองดังตัวอย่าง


สำนักงานเสียงโยนก 363 ถนนทิพย์ช้าง ลำปาง 52100



ขอต้อนรับจดหมายฉบับนิทรรศการผลงาน รศ.ธีร(ศักดิ์ วงศ์คำแน่น


ฝากฝีมือ ผ่าน Website ; Google ; ร่ำเปิงลำปาง เพราะ รศ.ธีรศักดิ์ เป็นลูกลำปางแต้ๆ

งานทั้งหมด ดูได้ระหว่าง 24 พ.ย.-12 ธ.ค.2551 ที่ ; หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
*ลำปาง ; ห้องรับแขกริมถนนทิพย์ช้างลำปาง เส้นนี้ รับแขกที่สนใจบรรยากาศเมืองรถม้า



หน้าบ้านวันนี้ มีผู้เขียน ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิมั่นวงศ์ และ

เจ้าราษี ณ ลำปาง วันก่อนออกเดินทางสำรวจเส้นทางพ่อเจ้าทิพย์ช้าง

เพื่อเป็นข้อมูลให้ คุณอนุวัฒน์ ไชยเมือง จิตรกรเอกแห่งปีท่องเที่ยวลาสเวกัส 2000

เพื่อลงในหนังสือ ลำปาง ในพงศาวดารไทยถิ่นเหนือ ของจังหวัดลำปาง


จิตรกร อนุวัฒน์ ไชยเมือง ยกครอบครัวจากสหรัฐเยี่ยมเยียนบ้านเลขที่ 363 ถนนทิพย์ช้าง

พร้อมแผนสำรวจเก็บรายละเอียดเส้นทางพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ปิมปาป่าหนาดคำ เป้าหมาย

แห่งชีวิตและการทำงานเพื่อแผ่นดินเกิดของตนเอง คือใช้ความสามารถของคนในท้องถิ่น

เขียนเรื่องราวตำนานภาพผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนหลักฐานสถานที่จริงในอดีตสู่การ

"สืบศาสตร์สู่ศิลป์งานตำรา" โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น

ตัวอย่าง ภาพประวัติศาสตร์ ฝีมือวาดของ อนุวัฒน์ ไชยเมือง







พระเจ้ากาวิละ ปฐมวงศ์เจ้าเจ็ดตนนครลำปาง ภาคเหนือ

ครองนครลำปาง ร่วมกองทัพไทยปลดแอกแผ่นดินไทยได้เด็ดขาดจากล้านนาพม่า พ.ศ.๒๓๑๗

หลังกรุงศรีอยุธยาแตกสุดท้าย พ.ศ.๒๓๑๐ พระเจ้ากรุงธนบีกอบกู้อิสรภาพรวมความเป็นปึกแผ่น

พร้อมแม่ทัพเอกคือเจ้าพระยาจักรี (คือ ร.๑ ต่อมา)เจ้าพระยาสุรสีห์องค์อนุชา(คือกรมพระราชวัง

บวรฯต่อมา ) หลังเผด็จศึกล้านนาเชียงใหม่ ที่ เหลือแต่ซากเมืองร้าง พระเจ้าตากสิน เจ้าพระยา

จักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ ร่วมเสด็จสู่ ค่ายวัดพระธาตุลำปางหลวง ทรงจำเริญพระราชสัมพันธ์กับเจ้า

ฟ้าชายแก้วพระบิดาของพระเจ้ากาวิละและอนุชาวงศ์เจ็ดตน พระราชทานตำแหน่งเจ้ากาวิละครอง

นครลำปาง พระขนิษฐานามศรีอโนชาเสกสมรสกับเจ้าพระยาสุรสีห์ร่วมเสด็จสู่กรุงธนบุรี





(ระหว่างแก้วไขเพิ่มเติม /25 พ.ย.2551/ศกดิ์ ส.)



วันคณะสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเยี่ยม"เสียงโยนก"

ประสานงานโดย อ.นงนุช ป่าเขียว แห่งสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง



คณบดีคณะสังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยี่ยมไข้ พ.ย.2551



ดร.ขวัญนภา สุขคร ผอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง และคณะสัมภาษณ์

ข้อมูลและความเห็นเรื่องสถานที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช



การศึกษาข้อมูลประกอบรายงานเรื่องศิลปะท้องถิ่นของคณะนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง โครงการช่วยเหลือชายแดนภาคใต้

ดร.ยุวดี ไวทยะโชติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยนก
วันนำคณะมา ส.ค.ส.๒๕๕๑ " มีซินแสหน่ำป้งทายว่า อ.ผึ้งจะมีข่าวดี"
" ที่ลำปาง ไม่เห็นมีวีแววเลย เจ้าตัวก็ง่วนงานสอน ปีนี้เป็นไปได้หรือ "



ซินแสบอกไม่ใช่ที่ลำปาง โหงงเฮ้ง บอกชาตาต้องเขยต่างประเทศ"



แหละแล้วก็ถ่ายวรูปหมู่สำคัญ ก่อนคนงามๆอีกหลายคนจะร่อยหรอไปที่อื่น


อ.ดร.ชัยรัตน์ หน่อรัตน์ พาวิศวกรอเมริกัน แขกของ คณบดีสุรพงษ์ ภักดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตามสถานที่เครื่องบินอเมริกันตกที่ลำปาง



แขกเยี่ยมด้วยงานสัมภาษณ์ ที่ห้องรับแขกริมทาง 363 ถนนทิพย์ช้าง


อาจารย์สมพงษ์ ตันติกุลวรชัย แห่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมาพบแม่ลูกระบำหงส์หิน
งานออกแบบ หัวหงสหิน ของคณะจุมสะหรี พร้อมชุดหางเพื่อจะนำไปแสดงที่ไต้หวัน


งานออกแบบหัวละครหงสหินจากการจำลองแบบหัวพิณเปี๊ยะ ที่เป็นรูปหัสดิลิงค





หัวละครหงส์หินลำปาง จากผลออกแบบของ อ.สมพงษ์ ตันติกุลบวรชัย



หมอบุญจง ชูชัยแสงรัตน์ แห่ง โรงพยาบาลเขลางค์ราม มาทักทายข่าวคราว
พร้อมแนะนำวิธีบำรุงรักษาสุขภาพในระยะการพักฟื้นรักษาตัว



ตำรับตำราที่ใช้ประกอบการให้สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา


คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กลุ่มศิษย์ดนตรี อ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
สัมภาษณ์เรื่องศีลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


แขกจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สัมภาษณ์เรื่องปั๊บ ตำรายาช้าง
ลักษณะช้างขึดซึ่งสำนักนี้กำลังดำเนินการแปลอยู่

หลังศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล มาเยี่ยมไม่นาน ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมมาเยี่ยมตอนคนป่วยหัดเดิน
ก็เลยได้มาถ่ายรูปที่บาร์ริมทาง "เสียงโยนก"

ครอบครัวแม่ลูก เกี๋ยงเหมย กับครอบครัวแม่ลูก ปิมผญา มาเมื่อวันปี๋ใหม่เมือง

ครอบครัวลูกเจียบ ลูกโอ๋ มาจากเชียงใหม่คราวดำหัว

แม่ -เตี่ย-ลูกเจี๊ยบ-ลูกโอ๋


ย่ำสนธยากับแสงสีย่านถนนทิพย์ช้าง สำนักเสียงโยนก มองจากมุมสวนทางวันเวย์


ย่ำสนธยาถนนทิพย์ช้าง ระบบวันเวย์ มุมรถยนตร์ที่บอกลักษณะสี่แยกลงตลิ่งสุดท้ายถนนกาดกองต้าปัจจุบัน

ก็เริ่มแสงสีที่รับบรรยากาศห้องรับแขกแต่ละบ้านเลขที่ สู่สังคมธุรกิจ "บาร์ริมทาง"แห่งใหม่ลำปางโดยแท้


---00000---
















(ระหว่างแก้วไขเพิ่มเติม)











ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น