25 พฤศจิกายน 2551

11 ร่ำเปิงชีวิต "ห้องฮับแขกแก้วฮิมกอง"


"ห้องฮับแขกแก้วฮิมกอง" แปลว่า "ห้องรับแขกแก้วริมทาง" ณ บ้านเสียงโยนก

เลขที่ 363 ถนนทิพย์ช้าง อันเป็นถนนระบบวันเวย์ บ้านนี้ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือโทรศัพท์รวมแฟคซ์ ที่นี่ เบอร์ 054 -217492

ติดต่อได้ถึงเที่ยงคืน เป็นเบอร์ข่าวสาร ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ผ่านสี่แยกซอยสำนักไร่ยาสูบตัดถนนทิพย์ช้างลงตลิ่งสุดท้ายของกาดกองต้า.....


เสาไฟฟ้าแรกที่เห็นในภาพ มีป้ายนีออนบอก "เสียงโยนกสำนักงานเสียงโยนก คือสถานที่ท่านจะพบ ศักดิ์ ส หรือจ่าหน้าซองดังตัวอย่าง


สำนักงานเสียงโยนก 363 ถนนทิพย์ช้าง ลำปาง 52100ขอต้อนรับจดหมายฉบับนิทรรศการผลงาน รศ.ธีร(ศักดิ์ วงศ์คำแน่น


ฝากฝีมือ ผ่าน Website ; Google ; ร่ำเปิงลำปาง เพราะ รศ.ธีรศักดิ์ เป็นลูกลำปางแต้ๆ

งานทั้งหมด ดูได้ระหว่าง 24 พ.ย.-12 ธ.ค.2551 ที่ ; หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
*ลำปาง ; ห้องรับแขกริมถนนทิพย์ช้างลำปาง เส้นนี้ รับแขกที่สนใจบรรยากาศเมืองรถม้าหน้าบ้านวันนี้ มีผู้เขียน ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิมั่นวงศ์ และ

เจ้าราษี ณ ลำปาง วันก่อนออกเดินทางสำรวจเส้นทางพ่อเจ้าทิพย์ช้าง

เพื่อเป็นข้อมูลให้ คุณอนุวัฒน์ ไชยเมือง จิตรกรเอกแห่งปีท่องเที่ยวลาสเวกัส 2000

เพื่อลงในหนังสือ ลำปาง ในพงศาวดารไทยถิ่นเหนือ ของจังหวัดลำปาง


จิตรกร อนุวัฒน์ ไชยเมือง ยกครอบครัวจากสหรัฐเยี่ยมเยียนบ้านเลขที่ 363 ถนนทิพย์ช้าง

พร้อมแผนสำรวจเก็บรายละเอียดเส้นทางพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ปิมปาป่าหนาดคำ เป้าหมาย

แห่งชีวิตและการทำงานเพื่อแผ่นดินเกิดของตนเอง คือใช้ความสามารถของคนในท้องถิ่น

เขียนเรื่องราวตำนานภาพผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนหลักฐานสถานที่จริงในอดีตสู่การ

"สืบศาสตร์สู่ศิลป์งานตำรา" โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น

ตัวอย่าง ภาพประวัติศาสตร์ ฝีมือวาดของ อนุวัฒน์ ไชยเมืองพระเจ้ากาวิละ ปฐมวงศ์เจ้าเจ็ดตนนครลำปาง ภาคเหนือ

ครองนครลำปาง ร่วมกองทัพไทยปลดแอกแผ่นดินไทยได้เด็ดขาดจากล้านนาพม่า พ.ศ.๒๓๑๗

หลังกรุงศรีอยุธยาแตกสุดท้าย พ.ศ.๒๓๑๐ พระเจ้ากรุงธนบีกอบกู้อิสรภาพรวมความเป็นปึกแผ่น

พร้อมแม่ทัพเอกคือเจ้าพระยาจักรี (คือ ร.๑ ต่อมา)เจ้าพระยาสุรสีห์องค์อนุชา(คือกรมพระราชวัง

บวรฯต่อมา ) หลังเผด็จศึกล้านนาเชียงใหม่ ที่ เหลือแต่ซากเมืองร้าง พระเจ้าตากสิน เจ้าพระยา

จักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ ร่วมเสด็จสู่ ค่ายวัดพระธาตุลำปางหลวง ทรงจำเริญพระราชสัมพันธ์กับเจ้า

ฟ้าชายแก้วพระบิดาของพระเจ้ากาวิละและอนุชาวงศ์เจ็ดตน พระราชทานตำแหน่งเจ้ากาวิละครอง

นครลำปาง พระขนิษฐานามศรีอโนชาเสกสมรสกับเจ้าพระยาสุรสีห์ร่วมเสด็จสู่กรุงธนบุรี

(ระหว่างแก้วไขเพิ่มเติม /25 พ.ย.2551/ศกดิ์ ส.)วันคณะสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเยี่ยม"เสียงโยนก"

ประสานงานโดย อ.นงนุช ป่าเขียว แห่งสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปางคณบดีคณะสังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยี่ยมไข้ พ.ย.2551ดร.ขวัญนภา สุขคร ผอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง และคณะสัมภาษณ์

ข้อมูลและความเห็นเรื่องสถานที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชการศึกษาข้อมูลประกอบรายงานเรื่องศิลปะท้องถิ่นของคณะนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง โครงการช่วยเหลือชายแดนภาคใต้

ดร.ยุวดี ไวทยะโชติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยนก
วันนำคณะมา ส.ค.ส.๒๕๕๑ " มีซินแสหน่ำป้งทายว่า อ.ผึ้งจะมีข่าวดี"
" ที่ลำปาง ไม่เห็นมีวีแววเลย เจ้าตัวก็ง่วนงานสอน ปีนี้เป็นไปได้หรือ "ซินแสบอกไม่ใช่ที่ลำปาง โหงงเฮ้ง บอกชาตาต้องเขยต่างประเทศ"แหละแล้วก็ถ่ายวรูปหมู่สำคัญ ก่อนคนงามๆอีกหลายคนจะร่อยหรอไปที่อื่น


อ.ดร.ชัยรัตน์ หน่อรัตน์ พาวิศวกรอเมริกัน แขกของ คณบดีสุรพงษ์ ภักดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตามสถานที่เครื่องบินอเมริกันตกที่ลำปางแขกเยี่ยมด้วยงานสัมภาษณ์ ที่ห้องรับแขกริมทาง 363 ถนนทิพย์ช้าง


อาจารย์สมพงษ์ ตันติกุลวรชัย แห่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมาพบแม่ลูกระบำหงส์หิน
งานออกแบบ หัวหงสหิน ของคณะจุมสะหรี พร้อมชุดหางเพื่อจะนำไปแสดงที่ไต้หวัน


งานออกแบบหัวละครหงสหินจากการจำลองแบบหัวพิณเปี๊ยะ ที่เป็นรูปหัสดิลิงค

หัวละครหงส์หินลำปาง จากผลออกแบบของ อ.สมพงษ์ ตันติกุลบวรชัยหมอบุญจง ชูชัยแสงรัตน์ แห่ง โรงพยาบาลเขลางค์ราม มาทักทายข่าวคราว
พร้อมแนะนำวิธีบำรุงรักษาสุขภาพในระยะการพักฟื้นรักษาตัวตำรับตำราที่ใช้ประกอบการให้สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา


คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กลุ่มศิษย์ดนตรี อ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
สัมภาษณ์เรื่องศีลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


แขกจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สัมภาษณ์เรื่องปั๊บ ตำรายาช้าง
ลักษณะช้างขึดซึ่งสำนักนี้กำลังดำเนินการแปลอยู่

หลังศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล มาเยี่ยมไม่นาน ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมมาเยี่ยมตอนคนป่วยหัดเดิน
ก็เลยได้มาถ่ายรูปที่บาร์ริมทาง "เสียงโยนก"

ครอบครัวแม่ลูก เกี๋ยงเหมย กับครอบครัวแม่ลูก ปิมผญา มาเมื่อวันปี๋ใหม่เมือง

ครอบครัวลูกเจียบ ลูกโอ๋ มาจากเชียงใหม่คราวดำหัว

แม่ -เตี่ย-ลูกเจี๊ยบ-ลูกโอ๋


ย่ำสนธยากับแสงสีย่านถนนทิพย์ช้าง สำนักเสียงโยนก มองจากมุมสวนทางวันเวย์


ย่ำสนธยาถนนทิพย์ช้าง ระบบวันเวย์ มุมรถยนตร์ที่บอกลักษณะสี่แยกลงตลิ่งสุดท้ายถนนกาดกองต้าปัจจุบัน

ก็เริ่มแสงสีที่รับบรรยากาศห้องรับแขกแต่ละบ้านเลขที่ สู่สังคมธุรกิจ "บาร์ริมทาง"แห่งใหม่ลำปางโดยแท้


---00000---
(ระหว่างแก้วไขเพิ่มเติม)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น