23 พฤศจิกายน 2551

9 ร่ำเปิงกิจกรรม Yonok-Athens 1999คณะแรกจากเอเซียที่นำธงชาติไทย ไปปลิวสบัด ณ ประเทศกรีซ
---0000---

*ในศกเผยแพร่โครงการปี Amazing Thailand 1998-1999 และโครงการ Celebrate the

Amazing River of Kings ของไทย ตามหนังสือ กระทรวงต่างประเทศ ที่ กต 0703/1096

(23 มีนาคม 2542) เรื่องการส่งคณะนาฏศิลป์ไปแสดงในงาน International Folklore

Festeval of Lefcada (ครั้งที่ 37) ณ ประเทศ กรีซ ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2542

โดยความเห็นสอดคล้องของกระทรวงต่างประเทศและเอกอัตรราชทูตไทย ให้เกียรติ เรียน

เชิญ อธิการบดีวิทยาลัยโยนกส่งคณะนาฏศิลป์ไปแสดง


*อาจารย์ศักดิ์ ส.รัตนชัย ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมโยนก เป็นหัวหน้านำคณะนาฏศิลป์

29 คน ประกอบด้วยกลุ่มอาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยโยนก และอาจารย์โรงเรียนในสังกัดพื้นที่

การศึกษาเขต ๑ และอาจารย์ในสังกัดการศึกษาเทศบาลนครลำปาง แสดง Roleplay ประวัติ

ศาสตร์เรื่อง Yonok Indochina Thai อ.ศักดิ์ ส.รัตนชัย ประพันธ์เรื่อง บรรเลงดนตรีประกอบ

และฝึกซ้อม และร่วมแสดง


ฯพณฯ นายเอกอัคราชทูตไทยเอเธนส์กล่าวถึง คณะนาฏศิลป์ชุดนี้ เป็นคณะแรกจากทวีปเอเซีย

ที่ได้รับเชิญเป็นคณะใหญ่ ไปแสดง ณ ประเทศกริซ (คือกรีก) ในทวีปยุโรปฯพณฯเอกอัคราชทูตไทยประจำเอเธนส์ มอน้ำศักดิ์สิทธิ และทรายศักดิ์สิทธิ เพื่อพิธีเฉลิมมงคลสมัย


กาญจนาภิเศก พิธียอคุณแม่น้ำวัง


พิธีมอบน้ำศักดิ์สิทธิแห่งพุทธสาวกภูมิ กษัตริย์ Minander (มิลินทร์)


ณ สถานทูตเอเธนส์ ของ ฯพณฯ สุรพงษ์ ชัยนาม
พิธีรับมอบโล่ที่ระลึก จากนายกเทศมนตรีแห่ง เลฟคาด้า

ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ


ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และจัดให้มีฝ่ายอำนวยความสะกวก


ทั้งที่ท่านอากาศยานดอนเมือง และ ณ กรุงเอเธนส์


พิธีมอบน้ำศักดิ์สิทธิ และทรายศักดิ์สิทธิ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ตามหนังสือเอกอัคราชทูตเอเธนส์ มอบน้ำศํกดิ์สิทธิตามหนังสือขอ


ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อประกอบพฺธียอคุณแม่น้ำวัง
ป้ายนำขบวนแห่คณะนาฏศิลป์ประเทศไทยจากลำปาง


คำว่า THAILAND ตามภาษาหนังสือประเทศกรีซชุด Finaley ( จังหวะที่ 1-2 )ของ RolePlay ตำนาน Yonok Indochina Thai

ณ เวทีใหญ่ นานาชาติ เลฟคาดา แปรแถวหน้าด้วยขบวนสไบจ้อง

นาฏลีลาฟ้อนเมือง "เจิงจุมสะหรี" ลำปาง ณ ประเทศกรีสนาฏลีลาหน้าหอศิลป์เมืองเลฟคาด้า


อ.ศักดิ์ นศ.น้อย (ขวา)


อ.ฐิตารีย์ นศ.น้อย อ.ศักดิ์ (ล่าง)
นาฏลีลา แม่เจิงเมือง ณ ประเทศกรีส 1999

อ.เจียมจิตร ขันติโชติ ร.ร.อนุบาลลำปาง อ.ฐิตารีย์ ตันสุรัตน์ ร.ร.เทศบาล 3

อ.ศักดิ์ ส. รัตนชัย มหาวิทยาลัยโยนก(ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
ณ หน้าวิหารโบราณบนยอดเขาเอเธนส์

คู่หน้า ณัฐพร สำเนียง และ อัญชลี บุญทรัพย์ (โอ๋เล็ก)

หลัง - อ.เจียมจิตร อ.ศักดิ์ ส. อ.ฐิตารีย์

คณะไม่ทิ้งสัญลักษณ์สไบจ้องลำปาง ตอนกลับจากวิหารโบราณขาเอเธนส์

รถม้าหน้าวิหารเอเธนส์ สารถีรถคันนี้สวมหมวกคาวบอยเสาวิหารร้าง ที่เอเธนส์ คือโบราณสถานที่ร้างคู่ความเป็นโบราณสถานล้ำค่ากลางเมือ
บาร์กาแฟบนฟุตปาร์ตข้างถนนที่ประเทศกรีซที่บอกความเป็นกรีซ
แต่รถยนต์กับบนถนน กับกล้องถ่ายรูปในห้องสรรพสินค้าล้าน Made in Japan


บนโต๊ะมิตรสัมพันธ์แห่งคนงามแบบลำปาง และงามแบบชาวกรีซ


เด็กๆที่น่ารัก ที่มีความกล้าที่ให้ความสนิทสนมนักท่องเที่ยวคือปรกติวิสัยชาวกรีซ

ข้างหลังคือ อ.เจี่ยมจิตร และ โหน่ง
อ.ศักดิ์ ส. โอ๋เล็ก กับเด็กกรีซที่น่ารัก ณ สนามบิน
ดาบ เจียมจิตร ป้ายผึ้ง ดาบฐิตารีย์ และพลองศักดิ์


ดาบพลองตัวโตจากลำปางแห่งประเทศไทย
กับนักแสดงรุ่นยักษ์ปักหลั่นชาวอีตาเลียน

ในท่ามกลางชาวอียิปต์ ชาวเมืองคลีโอภัตราอันลือเลื่องขณะที่สินค้าในตลาดกรึกคับคั่งด้วยเครื่องอีเล็คโทรนิคต่างประเท่ศ
แต่ก็มีสิ่งบ่งบอกถึงคุณค่าศิลปะชาวกรีซ บนเครื่องเซรามิคขนาดเล็กๆสภาพถนนคนเดินในตลาดกลางเมือง เลฟคาด้า


นาฏศิลป์ฟื้นบ้าน นา นาชาติ บนถนนคนเดินถนนคนเดินปลอดรถยต์เมืองเลฟดาด้า มีจักรยานและมอเตอร์ไซค์แบบสกุตเตอร์ขบวนแห่ชาติต่างๆบนถนนคนเดินการฝึกซ็อมก่อนขึ้นเวทีคณะต่างๆในหอพัก

ชุดเหยีบทะเล ณ เกาะเลฟคาดา แระเทศกรีซ


ลมอ่าวทะเลสู่ท่าน้ำเลฟคาด้า หน้าเวทีแสดงกลางแจ้งของเราคืนนี้

เลขาธิการสำนักเอกอัคราชทูตไทยมาส่งเราที่สนามบิน กลางดึกของวันใหม่
flk;f;jlf;jl;fjfjjfjf;ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น