10 พฤศจิกายน 2551

4 ร่ำเปิงกิจกรรม สไบผืนงาม (อัลบั้มคู่มือนักท่องเที่ยว B )


ประวัติตำนานสไบบูชา สู่วิถีสไบอารยธรรมลุ่มเจ้าพระยา


โดย ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ( ศักดิ์ ส.)


ฉบับร่ำเปิงกิจกรรม อัลบั้มสไบผืนงาน
rampernglampang .blobspot.com


ภาพจำหลักหินรุ่นพุทธศตวรรษที่ ๓ โพธิบัลลังก์ดาฮัด สะท้อนถึงสไบโบกเคารพบูชา


เหล่าเทพยดาทอดถวาย ณ กิ่งโพธิ รำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ต่อมาก็คือสังฆาฏิ ในชุดผู้ครองสามผืนเหล่าพุทธบริษัท ๔ มีแบบแผนครองบูชา
(เสื้อผ้านุ่งเมือง ศักดิ์ /ส. รัตนชัย ปีกาญจนาภิเษก หน้า ๕๖)


---00000---


สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในชุดฉลององค์คราวเสด็จฯประเทศพม่าหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ภาพจำหลักนูน ศิลปะทวารวดี ณ คูบัว รุ่นพุทธศวรรษที่ ๑๒
ลักษณะการแต่งกายอุบาสกอุบาสิกาลุ่มแอ่งอารยธรรมเจ้าพระยา
ขนาดตัวอักษร

สไบพาดคล้องสตรี กับสไบคาดเอวบุรุษ ในพิธีกรรมบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง

สไบเสลี่ยงแห่งานหลวงเวียงละกอน สกุล เจ้า ณ ลำปาง
สไบเสลี่ยงในขบวนแห่งานหลวงละกอน เจ้าสกุล ณ ลำพูน

สไบเสลี่ยงแห่ขบวนงานหลวงเวียงละกอน ของเจ้าสกุล ณ เชียงใหม่
( ตุงช่อพญายอ / ศักดิ์ /ส.รัตนชัย 2530)

สไบจุมสะหรี งานฉลอง 100 ปีบุญวาทย์วิทยาลัยวัฒนธรรมแต่งกาย ชาว สปป.ลาว บนธนบัตร์ราคา ๑๐๐๐ กีบ
ลาวเป็นชาติที่มีรัฐบาลของคนจำนวนน้อยกว่าชนเผ่าน้อยหลายชนเผ่ามารวมกัน
แต่ละชนเผ่าก็ถือวัฒนธรรม ด้านภาษา วรรณกรรม และการแต่งกายของชนชาติ
ลาวเป็นวัฒนธรรมกลาง มีวัฒนธรรมแห่งการครองสไบบอกอัตตลักษณ์ประเทศลาว
สไบน้ำทิพย์ในชุดฟ้อนมาลัยแว่นฟ้า จุมสะหรี ณ วพ.นครลำปาง๒๕๕๑


ดด่ด่ดส่ดสว่สด่สด่สวด่
สไบเซิ้งกะติ๊พข้าวดาราดังในเว็บไซ้ต"งามจ้าดนักขอโหลดกำเต๊อะเจ้า""ข้าเจ้าอยู่เมืองกันส์ตูนจื้อว่า ย่าคำ "ขอโหลดตวยคนงามกำเต๊อะเจ้า
สไบ หอก ดาบ คือมรดกขันพิธี ฟ้อนผีเม็ง และ ผีมดชาวภาคเ


ภาพชุดนี้ คือประเพณีฟ้อนผีเม็ง ลำปาง ก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ / ศักดิ์ ส.
โปสเตอร์การบินเกาหลีฝากจุดเด่นโบว์พันคอเพราะเขาไม่มีสไบ

ภาพข่ายเน็ตราชการจิงโอง(เจียงฮุ่ง)จุดเด่นสาวสิบสองปันนาเสื้อป้ายไม่มีสไบ
งามสไบลำปาง ตอนรินน้ำทิพย์เพลงมาลัยแว่นฟ้าน้องแฝด


จากอัลบั้มภาพมหาวิทยาลัยอี้หลาน ประเทศจีนไต้หวัน


นาฏศิลป์ฝาแฝดจุมสะหรีลำปางหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไต้หวัน


ฟ้อนสไบคณะจุมสะหรีหน่วยวิทยาลัยโยนก งานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง


(ภาพจาก/ ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรม มหาวิทยาลับราชภัฏลำปาง)

สไบโปสเตอร์อะเมซิงภาคเหนือ Nov.20-24 1998 ของ ททท.
สไบ Finaley ฉากหนึ่งของจุมสะหรีลำปาง ที่ไต้หวัน

สไบ RolePlayชุดเพลงร่ำเปิงลำปางโอเปร่า II งานฤดูหนาว2551
RolePlay สไบร่ำเปิงลำปางโอเปร่า II ท่า"กวงผัด"

RolePlay สไบร่ำเปิงลำปางโอเปร่า II ในฉาก Finaley


นาฏศิลป์สไบจุมสะหรีในท่า "ฟ้อนผัดไก๋สร"


จากระบำชุดฟ้อนไฟไหลสะเปาหน้อย ( เพลง -ระบำ/ศักดิ์ ส.)


ชุดต่อท่ารำในงานแสดงศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ CIOFFไต้หวัน 2549

RolePlay ประวัติศาสตร์เขลางค์เพลงเทิดพระเกียรติภูมิแผ่นดิน


แต่งกำกับโดย ศักดิ์ ส รัตนชัย รายการศิลปินหรรษา TV11สไบบูชาภูมิแผ่นดินกลุ่มวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครลำปาง
สไบบูชาแบบหริภุญไชย ฟื้นฟู โดยศูนยประชาสัมพันธ์เขต 3 และสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม(สรสว.)ประจำจังหวัดลำปาง จากหลักฐานทางโบราณคดี เผยแพร่ในรายการศิลปินหรรษา ทาง TVชุดเพลงภูมิแผ่นดิน ประกอบลีลาการแสดง จัดเฉลิมพระเกียรติโดยจังหวัดลำปาง


สไบส่าหรีแบบอินเดีย แสดงแบบโดยคุณสีดา โซนี่
(ภาพจากร้านถ่ายรูปชาวอินเดียในสหรัฐอเมริกา)


สไบสายสะพายนางสงกรานต์ปี๋ใหม่เทศบาลนครลำปาง๒๕๕๐

สไบผืนงานบนรถแห่ ป๋าเวณีปั๋ใหม่เมือง ของเทศบาลนครลำปาง
ขบวนสไบกับจ้องงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลนครลำปาง


คณะนาฏศิลป์จุมสะหรีลำปางวันซ้อมแผน ณ สำนักวัฒนธรรม จ.ลำปาง


ก่อนเดินทางไปแสดงงานมหกรรมศิลปะพื้นบ้านเยาวชน ณ


เมืองอี้หลาน ประเทศจีนไต้หวัน CIOFF ครั้งที่ ๒
สไบคณะนาฏศิลปข่วงเจิงจุมสะหรีลำปาง ก่อนเดินทางไปแสดงที่ประเทศจีนไต้หวัน 2549
ชุดสไบจ้องจุมสะหรีลำปาง ณ เวที อี้หลาน ประเทศจีนไต้หวันรูปรวมหมู่ล่างเวที คณะแสดงนาฏศิลป์ทั้งชุดสไบ และชุดหมวก


กระโปรงเหลี้ยมเติงๆ


น้อยและโอ๋ ศิษย์เก่าจุมสะหรีรุ่นหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยถิ่นเหนือมหาวิทยาลัยโยนกรุ่นที่ได้ไปเผยแพร่ประเทศกรีก เอเธนส์เยี่ยมอาจารย์ศักดิ์พบนาฏศิลป์รุ่นน้องๆที่หน้าเวทีงานฤดูหนาว


สไบงูกินหางตามอัธยาศรัยของคณะนาฏศิลป์จุมสะหรี รุ่นน้องๆรำอวดพี่น้อยและพี่โอ๋ หน้าเวทีนางงามปีใหม่กาชาดลำปาง


สไบพาดสว้ายแหล้ง กับสไบแอว ในท่าฟ้อนพายเรือ ณ สวนสนุก สถานท่องเที่ยวที่ ชานเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน
สไบฟ้อนมุ้ยเชียงตาในการสืบศิลปะท่ารำพระราชชายาเจ้าดารารัศมี


โครงการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางร่วมคุ้มหลวงพระราชชายาฯ

งามสไบในนาฏลีลารินน้ำทิพย์ ชุดมาลัยแว่นฟ้า เพลง-ท่ารำ ศักดิ์ ส.แสดงโดยคณะจุมสะหรี ณ เวทีงานปีใหม่และกาชาดจังหวัดลำปาง

งามสไบ แบบ "น้องน้อง"-"น้องแอร์"และ"น้องโอ๋"ในคณะนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยโยนกงามสไบแบบกุหลาบมีหนาม เพราะนาฏศิลป์ทั้งสามนี้ รำสาวไหมชุดระบำตำนานปั่นฝ้ายสวยพอๆชุดรำดาบ รำพลอง ทั้งเวทีระดับประเทศ และข้ามชาติ
งามแบบบ่งบอกสไบสว้ายแหล้งคือแต่งแบบไทย รับแขกไทยสู่สิบสองปันนา คศ.2000
งามแบบสิบสองปันนาที่ต่างชุดคนเมือง คือไม่มีสไบบ่งบอกเป็นชาวไตลื้อในโปสเตอร์ท่องเที่ยว


สไบงามประจำชาติและตำนานนางสังขาร หรือนางสงกรานต์ลาวที่หลวงพระบางสไบเข้าชุดแต่งเมืองในวิถีธรรมดา วันใดวันหนึ่ง ของ ดร.ขวัญนภา สุขคร ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศนย์ลำปาง ห่มสไบสว้ายแหล้งแถบสีรับส่วนเสื้อ"คอจี๋น แอวจ้ำ แขนบานยาว นุ่งซิ่นบ้วง สีไพรเมือง "
สไบผืนงามของผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๑
รำลึกในสไบผืนงาม แม่น้องดิวล์ ปองกาญจน์ รุ่งเรือง อดีตนายกสโมสรไลออนสสตรีลำปาง

ในขบวนแห่สงกรานต์เฉลิมพระเกียรติฯผ่านหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงาน ณ ถนนราชดำเนิน ๗ เมย.๒๕๔๖สมคิด เทียบรัตน์ กฟผ.แม่เมาะ /ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรม มหาวิทยาลัย--โยนก/ ฐิตารี ตันสุรัตน์ โรงเรียนบุญทวงษ์อนุสรณ์ เทศบาล ๔
สไบร่ำเปิงลำปางบนเวทีมหกรรมก๋องปู่จาสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ปี ๒๕๕๐
สไบนักร้องหมู่ จุมสะหรีฯเพลงอักขระ ก ไก่ ก๋ะก๋อง บนเวทีงานฤดูหนาวและกาชาดลำปาง ๒๕๕๐
สไบซุ้มจบคณะจุมสะหรีลำปาง งานมหกรรมเยาวชนนานาชาติ CIOFFที่ไต้หวันครั้งที่ 10


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น