18 ธันวาคม 2551

16 ร่ำเปิงสาระ เสียงโยนกClassic Diary 2008-2009
The Northern News เสียงโยนก เริ่มกำเนิดแต่ปี 2516 (1973)

ในเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
Siangyonok Lampang-Lasvegas Classic อดีตที่ปรึกษาก่อตั้ง สงัด บรรจงศิลป์


เจ้าของ-บรรณาธิการ -ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ศักดิ์ ส.รัตนชัย


ผู้ช่วยบรรณาธิการ-ศชากานต์ แก้วแพร่ บรรณาธิการต่างประเทศ อนุวัฒน์ ไชยเมือง

ผู้ช่วยบรรณาธิการต่างประเทศ อภิรัตน์ รัตนชัย


บรรณาธิการบริหาร ประพัฒน์ศร รุ่งเรือง ฝ่ายข่าว นพดล รุ่งเรือง เทคนิค ธนวินทน์ วีรวนิช


ฝ่ายการตลาด อัญชลี บุญทรัพย์ sak_yonoknews@yahoo.com Tel +Fax 054-217492


การ์ตูน online จาก Gag las Vegas อังคารที่ 18 ธ.ค.2551

สุดยอดของการเมืองไทย

เสียงโยนก Ciassic Lampang-Las Vegas Diary ชุดปลายปี 2008

จากแนวคิดนักการ์ตูน Gag Las Vegasในสหรัฐอเมริกาในวันนี้
งานเก่าบางชิ้นจาก Gag จากเสียงโยนก Classic เมื่อวันก่อนๆ---00000---

-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น