20 ธันวาคม 2551

17ร่ำเปิงกิจกรรม ปศส.ยุทธเวหาศึกษา19ปีนาวาอากาศตรี จุลดิศ เดชกุญชร นักบินยุทธเวหาจากผลสอบแสวง พบของคณะ ปศส.ที่เหลือชีวิต

อยู่เป็นคนสุดท้าย ได้ลงนามรับรองภาพประวัดิศาสตร์การต่อสู้ทางอากาศเมื่อเสาร์ที่ 11 พ.ย.2487

กับนายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดย มีนายภุชงค์

พิมพ์ใจชน ผู้แทน กฟผ.แม่เมาะลำปาง นายศักดิ์(ส) รัตนชัย ผู้วาดภาพ ร่วมเป็นพยานลงลายมือชื่อเ

ป็นพยาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2533


มร.แฮก วิศกรชาวอเมริกันผู้ติดตามข่าวประวัตินักบินยุทธเวหากองบินที่ 14

จากฐานบิน สหรัฐ นครคุนหมิง คู่ประจัญบานทางอากาศ มาพบคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมผู้เรียบ

เรียบตำนานประวัติศาสตร์ศึกษาสัญจร(ปศส)เร่องยุทธเวหาลำปาง 2533

นับเป็นผลงานค้นคว้าระหว่าง ไทย-อเมริกัน แสวงหาชื่อนักบินยุทธเวหา

มีทั้งฝ่ายไทย -อเมริกัน ใช้เวลา 19 ปี จากวันประวัติศาสตร์ ผ่านมา74ปี
งานฟื้นฟูประวัติศาสตร์รักข้ามขอบฟ้า ของทุกชาติคู่สงคราม
ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ทิ้งริ้วรอยประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ
เอเซีย ความรักหลังสันติภาพแห่งสงคราม โครงการคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วม
มือกับกลุ่มศิลปินฟื้นฟูวันเพลงคู่สมรสแห่งชาติยามสงคราม ประจำ
ปฏิทินท่องเที่ยวรำลึกความรักหนุ่มสาวบนเส้นทางจักรยาน 22 พค.
2008 โดยนำขบวนจักรยานสันติภาพไทย-ญี่ปุ่น สู่ฉากเจ้าบ่าวเจ้า
สาวสงคราม โดย ผวจ.และภริยา จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดง


งานจารึกประวัติศาสตร์ทางอากาศ ของทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และสื่อมวลชนในวันที่ 1 เมษายน 255 1


นามบัตร มร.Hak Hakannon วิศวกรชาวมเมริกันผู้ติดตามแหล่งประวัติศาสตร์
เหตุการณ์ยุทธเวหา ไทย-อเมริกัน เมื่อเสาร์ที่ 11 พ.ย.2487 เหนือฟ้านครลำปาง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น