22 ธันวาคม 2551

21รำลึกการบินโลก105ปี

วันรำลึก พิธีเปิดนิทรรศการการบินโลก 105 ปี ของโรงเรียนเทศบาล 7 นครลำปาง โดยพลเรือโท ชุมพล ศิรินาวิน เป็นประธานพิธีเปิด
วันพิธีเปิดนิทรรศการการบินโลก 105 ปี ณ ร.ร.เทศบาล 7

นิทรรศการเครื่องบินจริงในวันเด็กแห่งชาติ
ณ ท่าอากาศยานลำปาง ปี 2551


---00000---

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น