23 กุมภาพันธ์ 2552

"ประหลาดลำปาง"(PLLP)google24Feb.2009

ร่ำเปิง “ประหลาดลำปาง”( PLLP) Google 24 Feb 2009

วิเคราะห์โคลัมบัสเชื่อโลกแบน ร่วมกลุ่ม “The World Is Flat”

PLLPGoogle 24 Feb 2009 คำฝรั่งนี้ ย่อจากรหัสไทย ๆว่า “ประหลาดลำปาง”
๒๔ กุมภา ๒๕๕๒ (2009) เป็นอุดมฤกษ์กำเนิดทฤษฎี “ประหลาดลำปาง”

ตำนานนี้ มูลมามีแต่เจ็ดปีก่อนตรงวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2546 เวลาหัวค่ำ ณ บ้านเลขที่

363 ถนนทิพย์ช้าง ลำปาง 52100 แขกแก้วจากจุฬาฯได้ให้เกียรติบันทึกอักขระลักษณ์
ในสมุดที่ผมแสนจะรักทนุถนอมคู่ลิ้นชักงานสำรวจ แจ้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า

“ทางกลุ่มออกแบบเสนอที่จะมีการพัฒนาเซรามิก โดยการทำตราสินค้าทางเซรามิก อยากจะทราบจุดเด่นของลำปาง เลยต้องมาหาปราชญ์ลำปาง ได้ทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทางกลุ่มต้องการพิจารณา ให้มีทั้งศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้ามีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง”

รายนามแขกแก้วจากภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 ท่านคือ รศ..ดร.พงศ์พันธ์ อนันตวรณิชย์ รศ.ดร.อรพินธ์ พานทอง อ.ดร.อรณิส ปัญญาชุณห์ อ.ภัทรกิติ์ โกมลกิติ 02 2184499 และ อ.กฤติยา ขุณหชีวาโฉลก 02-7392749

ผมตอบแขกแก้วมาลำปางแต่โอกาสนั้นไว้ว่า รู้สึกเขินๆเหนียมๆกับคำว่าปราชญ์ลำปาง ขอเป็นประหลาดลำปางเถอะ ผมชอบคำนี้ ก็หาวันดิคืนดีผ่านมาเจ็ด ปี ก็ได้ฤกษ์พร้อมข้อมูลนักปราชญ์ในแง่มุมประหลาดๆ ใช้คำฝรั่ง PLLP Google 24 Feb 2009 คำไทยคือ ประหลาดลำปาง Google 24กุมภาสองห้าห้าสอง โหลดเว็บไซท์นี้ ด้วยฤกษ์วันที่ซาวสี่ ประหลาดลำปาง ว่างั้นเถอะ

Google มีปฏิทินเคลื่อนไหว ทั้งภาพและเรื่องโลกแบนโลกกลม
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลกยีราชมงคลโหลดเรื่องคนแรกที่รู้ว่าโลกกลม

คือปีทาโกรัสเสียชีวิตเมื่อประมาณ 507 ปีก่อนคริสตศักราชที่เมืองเมตาปอนตัม หรือราว 2516 ปีมาแล้ว

ปีทาโกรัสเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับโลกกลม และหมุน รอบตัวเองรวมทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ ซึ่งต่อมา โคเดปอร์นิคัสและกาลิเลโอ ได้นำมาพิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีนี้ถูกต้อง

ก็เมื่อจับปฏิทินปีทาโกรัสอยู่ต้นพุทธกาล ลองควานหาทฤษฎีปราชญ์กรีกอินเดียยุคราชา
มินานเดอร์หรือหรือพญามิลินท์กับพระนาคเสน มีความปุจฉาวิสรรชนาในบทโลกตั้งบนน้ำ

น้ำตั้งบนดินและดินก็ตั้งบนลมโดยพระนาคเสนสาธิตคำตอบด้วยวิธีชูขันน้ำที่อยู่ในขันคือ
ธาตุดินชูขึ้นเหนือลมด้วยเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟ ก็ขอนำมาประกอบการวินิจฉัยความเชื่อว่า
ความเชื่อของ มนุษย์รุ่นสองพันปีมีมาแล้วในชาวกรีกอินเดีย กรีกก็เกี่ยวข้องกับอียิปต์

ประเด็นหลักจึงอยู่ที่ว่า ความเชื่อว่าโลกเราลอยอยู่กลางอากาศ แต่ลักษณะของโลกเป็นอย่างไร
ขึ่งขอตั้งโจทย์สัณฐานโลกไว้ สาม ประการคือ
(1) สัณฐานเครื่องจักสานสุ่มไก่
(2) สัณฐานเครื่องงอบสานหรือกุบลำปาง และ .
(3) สัณฐานเครื่องจักสานลูกกลมๆเช่นลูกตะกร้อ คำเมืองเรียกว่า "บ่ะต้อ "

สัณฐานสุ่มไก่ และงอบลำปาง ก็ดั่งภาพในร้านขายเครื่องจักสานหัตถกรรมพื้นบ้านแถวๆวัดศรีรองเมือง
ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง และงอบเมืองแบบลำปางในวิถีชาวบ้านไผ่แพะ ตำบล
เมืองมาย อำเภอแจ้ห่มลำปาง ที่มีอาชีพจักรสานกล่องข้าวลายดอกคำโป้งหลวงขายมาทั่วภาคเหนือมา
กว่าร้อยปี กล่องข้าวลายดอกคำโป้งหลวงลำปางเคยปรากฏในรายงานคลาลบ๊อกแห่งสวีเดนสำรวจ
นครลำปางสมัยเจ้าหลวงนรนันทไชยชวลิต เมื่อปี พ.ศ.2424
งอบเมืองแบบลำปางและเมืองแพร่ แบบเมืองพี่เมืองน้องร่วมพงศาวดาร

พญาเบิกพญาบอนเขลางคลำปางพละนครแพร่ ขอร่ำเปิงประวัติศาสตร์ PLLPGoogle24 Feb 2009 ตีความเชื่อโลกแบนร่วมกลุ่ม

The World Is Flat เป็นงอบโคลัมบัสประหลาดลำปาง สักใบในโลก

ใหม่ใบนี้ ได้ไหมเอ่ย ?
“โลกเก่า” แผนที่โลกเก่าเป็นภาพพิมพ์ไม้แกะ พิมพ์ที่เมืองอูล์มในเยอรมนีเมื่อ 6 ปีก่อนโคลัมบัสพบโลกใหม่ แผนที่นี้มาจากตำราภูมิศาสตร์ฉบับประกอบแผนที่ของปโตเลมี (ประมาณ ค.ศ. 90-168) ผลงานของนักภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ – กรีก ผู้นี้บันดาลใจให้โคลัมบัสมุ่งตะวันตกเพื่อหาเส้นทางสู่เอเชีย

โคลัมบัส กับเข็มทิศร่วมสมัยของเขา
จากภาพนำเรื่อง (๑) แผนที่โลกเก่าปโตเลมี ราว ๒,๐๐๐ ปีก่อน เสนอโดยคณะพิสิกฯมหาวิทยาลัยราชมงคล ผ่าน Google พร้อมเสนอภาพ(๓)-(๔) คริสโตเฟอร์โคลัมบัสและ
เข็มทิศที่ใช้ในการเดินเรือเมื่อ๕๐๐ ปีก่อน โดยเชื่อว่าเส้นทางเดินเรือจากยุโรปไปทางทิศตะวันตก
ก็จะพบทวีปอินเดียซึ่งปกติชาวยุโรปจะอ้อมทวีปแอฟฟริกาสู่อินเดียไปทางทิศตะวันออก นักทฤษฎีชาวโลกเข้าใจว่า โคลัมบัส เชื่อว่าโลกกลม(เหมือนฟุตบอล) ทั้งที่โคลัมบัสก็มิได้กล่าวเช่นนั้น แม้แผ่นดินที่เขาเหยียบก็ยังคิดว่าเป็นอินดีส ถิ่นอินเดียนแดงที่ต่างกับชาวอินเดียโพกหัวจวบชีวิตหาไม่
เว็บไซต์เสียงโยนก ลำปางลาสเวกัส http;//lampernglampang.blogspot.com
ร่วมข่ายGoogle เหตุด้วยก่อนวันที่ 24 กพ.2009 คำตอบแผนที่โลกแบนโคลัมบัสยังไม่เคยมี
ประวัติโคลัมบัสหลังพลัดสู่ทวีปอเมริกาโดยคิดว่าคืออินเดียเมื่อ คศ.1491ถึง คศ.2009นี้ ก็ 518 ปีแล้ว “ประหลาดลำปาง”(PLLP)ขอร่วมเกิดบนเว็บไซต์นี้ด้วยฤกษ์ 24 Feb 2009 เชื่อว่าหากหากโคลัมบัสใช้แผนที่โลกเก่าฉบับปโตเลมี กรอบแผนที่ปโตเลมีมีรูปเทวดาเป่าให้โลกลอย คงเป็นทฤฎีโลกคือพื้นศูนย์จักรวาลสัณฐานโลกเหมือนสุ่มไก่ โคลัมบัสคงใช้ทฤษฎีโลกแบนบนแผ่นกลมเหมือนงอบลำปาง-แพร่ หรือแบบฝาหม้อต้มซูกียากี้ ตำแหน่งขั้วแม่เหล็ก คือศูนย์กลางวงกลมโคลัมบัสสามารถแล่นเรือเป็นวงกลมได้ขอลำดับภาพภาคตีความตามลำดับดังนี้

โลกทรงสุ่มไก่ปโตเลมี มีส่วนของน้ำทะเลแบบเอ่อล้นเขื่อนทวีปตกลงเบื้องล่างแสดงถึง
ความเชื่อตามธรรมชาติหมุนเวียนของดินฟ้าไอละเหยเมฆหมอกฝนตกต้องระบายน้ำท่วม
โลกโดยตกลงจากขอบแผ่นดินทวีป(ยุคเชื่อแผ่นดินมี6ส่วนน้ำเพียง1ส่วน )น้ำที่ไหลตกจาก
อากาศก็จะกลายเป็นไอระเหยเป็นเมฆหมอกเมฆลมฝนต่อไป แผนที่ปโตเลมีนี้ชี้ให้เห็นยุค
โลกยังขาดความรู้จักขั้วโลกเหนือ ซึ่งเพิ่งค้นพบโดยเจมคล๊าก รอสส์ ชาวอังกฤษ พ.ศ.2374

จากโลกทรงสุ่มไก่ ลองแฟบๆลงให้คล้ายงอบลำปางที่เมืองมายแจ้ห่ม เพื่อใช้เป็นทฤษฎีโลกแบน
บนแป้นกลมสมัยโคลัมบัสใช้เป็นเครืองมือเดินเรือ
แยกกรอบแผนที่โลกเก่าปโตเลมี ก็เห็นการแบ่งโซนล่างคือลม มีเทวดาเป่าสรรพสิ่งที่อยู่เหนือกว่า

กรอบแผนที่โลกทรงสุ่มไก่ ของปโตเลมี กับทฤษฎีโลกแบนบนแป้นนุนกลมๆ ของนัก
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์โบราณ รุ่นกัปตันเดินเรือโคลัมบัส สามารถใช้ทฤษฎีตีความ
โลกแบนบนแป้นนุนกลมๆ แบบงอบโคลัมบัสประหลาดลำปาง อย่างมีข้อแก้ตัวได้ดังนี้
ทฤษฎีโลกพิสูตรว่าโลกกลมจากบทเรียนในโรงเรียน
A ชาวเรือรู้ว่าโลกนูนกลมจากกล้องส่องทางไกลเห็นเสากระโดงเรือก่อนลำเรือจะโผล่
B สัณฐานโลกแบนบนแป้นนูนกลม ยุคเชื่อกันว่าโลกมีแผนดิน6ส่วนน้ำ1ส่วน สามารถ
ใช้เข็มทิศ จับทิศเหนือด้วยจุดศูนย์รัศมีวงกลม โคลัมบัสก็อาจใช้เทคนิคเดินเรือด้วยความเชื่อนี้
ว่า จะไปดินเดียทางทิศตะวันออกจากยุโรปก็ได้ ไปทางทิศตะวันตกก็ได้ แผนที่โลกแบนโคลัม
บัสแบบPLLP24Feb.2009 น่าจะมีข้อแก้ต่างได้อีกเปราะหนึ่ง
C ระบหมุนเวียนยุคเชื่อว่าโลกคือศูนย์จักรวาล โลกรู้จักวงแหวนดาวพระเสาร์จักรวาฬ
แห่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ก็รประดับวงแหวนแบบมงกุฎเวียนกลางวันกลางคืนได้
แผนที่โลกแบนโคลัมบัสแบบ PLLP24Feb.2009 ได้ถือเอาแผนที่แม่พิมพ์ไม้
ปโตเลมี ตามความคิดชาวกรีกและอียิปต์นี้ ช่วยชี้ให้เห็นเงื่อนทฤษฎีร่วมสมัยปราชญ์ราชาชาวกรีก
คือมินานเดอร์ ในประวัติยึดครองอินเดียพบพระนาคเสนชาวอินเดีย ร่วมสมัยต้นพุททธศตวรรษ
ตำราพุทธศาสนาฉบับแรกคือมิลินทปัญหามีบทปุจฏาวิสรรชนา เรื่องโลกลอยบนอากาศจากพิธี
สาธิตตอบปัญหาพระนาคเสน อันโลกธาตุประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ แผ่นดินโดยชูขันน้ำบรรจุ
บนภาชนะคือดิน ชูขึ้นช่องว่างข้างล่างก็คือลม ทฤษฎีโลกอยู่บนอากาศแห่งพุทธภูมิที่แผ่ถึงขน
ฃาติกรีก น่าจะมีส่วนประกอบความเชื่อบนแผนที่ปโตเลมี
ปริศนาเงาโลกทรงกลมบนรอยจันทรุปราคาและสุริยปราคา ก็ไม่เป็นปัญหาเลยกับ
ยุคสมัยความเชื่อโลกแบนบนแผ่นกลม
กว่าจะถึงทฤษฎีลงตัวใครถึงอเมริกาก่อน

ข่าวข้อมูลจีนพบอเมริกาก่อนโคลัมบัสก็กำลังประสมโรง

ปัจจุบันมีข้อโต้แย้งจากเว็บบอร์ดของชุมชนไทยจิน กล่าวขวัญถึงเจิ้นเหอคือผู้ค้นพบ
อเมริกาโดยขบวนเรืออันเกรียงไกร ประหลาดลำปาง เอามาลงไว้คร่าวๆเพื่อให้ทันกล่าวขวัญถึง
บ้างในงวดนี้ ภ้าเราแบ่งทวีปอเมริกาซีกตะวันออกคือซีกที่โคลัมบัสมุ่งอินดีสหลงมาขึ้นฝั่งพบอินเดียนแดง กับเจิ้นเหอขึ้นฝั่งอเมริกา ซีกตะวันตก ก็เหมือนผู้มาไทยขึ้นฝั่งด้านเขมรและและอีกฝ่ายมาด้านพม่า ก็ล้วนเป็นแขกสำคัญของแผ่นดินที่มากันคนละทิศละทางปัจจุบันทฤษฎีโลกกลมเหมือนลูกตะกร้อ ไม่ต้องเอ่ยถึงกันอีกแล้ว เหลือแต่อดีต
กว่าเราจะรู้ว่าโลกกลมต้องใช้เวลาอันยาวนาน และก็คงมีอนาคตอันยาวนานอย่างไม่สิ้นสุดที่จะ
ไขว่คว้าถึงความลับในโลกอื่นๆ เป็นจุดท้าทายว่า ชาติไหนประเทศไหนจะไปได้ไกลกว่าความฝันมนุษย์ด้านโลกอวกาศ
เมื่อกว่าเจ็ดสิบปีก่อน ชาวโลกมายาเคยใฝ่ฝันกับหนังที่เกี่ยวกับความฝันด้านโลกอวกาศ อาธิหนังฮอลลี่วูดเรื่องเมืองกลางหาว Flash Gordon พระเอกชื่อ Buster Crab นางเอกชื่อ Melody มีตัวร้ายเด็กๆสมัยนั้นเรียกว่าเจ้าหนวดหัวโล้นออกมาทีไรเด็กร้องเย้อวๆๆ พระเอกนางเอออกเมื่อไหร่ร้องเฮ้ๆๆตบมือตบไม้ จรวดยานสมัยหนังเมืองกลาวหาวขึ้นได้นุ่มนิ่ม คือทรงเรือเหาะหรือทรงเรือบอลลูนมีไอพ่นช่วยให้แล่นไว เมืองกลางหาวมีไอพ่นใต้ฐานช่วยให้
ยกลอยได้ ก็บังเอิญที่ Google มีแฟนหนังทางอีสานสมัยเด็กคงพอๆกับประหลาดลำปาง
สั่งสมรูปมาลงก็ขอมาสู่รายการกิ๋นหอมตอมม่วน แฟนหนังเมืองกลางหาว


จากปกหนังสือการ์ตูนส์เรื่องเมืองกลางหาว แฟลซกอร์ดินเมื่อสมัยเจ็ดสิบปีก่อน
พระเอกนางเอกกับลักษณะปราสาทเมืองกลางหาว
ตัวร้ายชื่อหมิง หน้าเหมือนมมงโกลในปราสาทเมืองกลางหาวมีหนวดหัวโล้น
ฉากพระเอกนางเอก นางรอง และตัวร้ายในเมืองกลางหาว


คณะอวยพรจากจุมสะหรีลำปางในเขตอำเภอเมืองจากต่างอำเภอและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ บ้านเลขที่ 363 ถ.ทิพย์ช้าง สำนักเสียงโยนก ค่ำวันที่ 24 กพ.2552.

1 ความคิดเห็น: