5 เมษายน 2552

กงสุล US 31มีค..52 สู่Lampangโอบามาบนเส้นทาง U.S. Consul General Michael K.Morrow
พบสื่อเมืองเหนือ ณ จัตตุรัส Lampang Road Show 31/3/2009


วันที่ 31 มีค.2552 ณ ห้องอาหารก๋าสะลอง โรงแรมเวียงละคร เวลา 10.00-11.00 น.มีรายการ
เปิดแถลงข่าว Press Conference ; Speech by U.S.Consul Genneral Michach K. Morrow
ภาพกงสุลใหญ่อเมริกันเชียงใหม่ มร.ไมเคิล เค.มอร์โรว(กลาง) ดร.สุภัตรา สุทธิลักษณ์ (ขวา)
พร้อมสื่อมวลชน นสพ.วิทยุ และ TV และทีมงาน เสียงโยนก Lampang Las Vegas on Line
ผช.บก.เป้ ศชากานต์ แก้วแพร่ บก.ศักดิ์ ส.รัตนชัย (๑-๒ แถวหน้า)นักข่าวนพดล รุ่งเรือง (ขวาหลัง)


กงสุลฯไมเคิล เค.มอร์โรว์ แถลงนโยบายประธานาธิบดี USA โอบามา
เป็นผู้นำพันธมิตรประเทศด้วยค่านิยมประชาธิปไตยแข็งแกร่งไร้ทหาร
พบสุสานเสือบินร่วมชาติที่โลกลืมบนเส้นทางLampang Road Show


สองฟากฝั่งลำวังและถนน บนเส้นทาง Lampang Road Show

เรื่อเรืองรอง หลังดอยสองยอดคู่อดีตเมืองหลวงคู่แฝดเขลางค์แห่ง
ลำปาง ก็ทอแสงทอดระนาบฉาบอรุณเหนือเงาน้ำ

โสตร่ำเปิง แว่วสดับ คลับคล้าย สังข์ทิพย์ เพียงคอร์เน็ตเพรียกหา

มวลวิญญาณแห่งแต่ละชีวิตนักบินที่ตกร่วง

สุดเปลี่ยวเดียวแดแต่อดีตเฉพาะรายนี้...ก็ต่างแผ่นดินแม่

เรืออากาศโท Henly Francis Mincoฝังชีวิตไว้หน้าเขาแฝดนี้


ในวันรายงานอย่างเป็นทางการ Fallen Tiger Nov.11.1944ขณะ

ที่เพื่อนเสือบินวัยใกล้ฝั่ง เพียรจะเห็นแหล่งอนุสรณ์ประวัติศาสตร์

เพื่อนพลีชีพ บนสมรภูมิอินโดจีนเหนือในสงครามโลกครั้งที่ 2

อีกวิศวกรอเมริกันชื่อนาม Hak Hakanson รายงานครั้งแรกจาก

คู่มือชาวสื่อประวัติศาสตร์ ศึกษาสัญจร (ปศส.)เพียงต้องการฝาก

กงสุลอเมริกันสู่กระแสรับ ทราบแด่ประธานธิบดีโอบาม่าอย่างเป็น

ทางการในรอบ 65 ปี.


ปฏิทินข่าว วันที่ 31 มีนาคม 2552 FM 92.25 Mhz สู่หน้านิตย

สารเสียงโยนก Classic Lampang Las Vegas on Line วันนี้.


ไฟปลัยกัลปแห่งสงครามจบลงด้วยประวัติศาสตร์ 8 ธ.ค.


2485 ดินแดนอันสงบสุขชาวอินโดจีนต้องเผชิญหน้าไฟสงคราม

จวบจน 6 ส.ค. ไฟปลัยกัลป์ ปรมาณูลูกแรกลงในประเทศญี่ปุ่น

16 ส.ค.2488 ขบวนสวนสนามเหล่าพันธมิตรสงครามฝ่ายชนะ ณ

ถนนราชดำเนินโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล แห่ง

รัชกาลที่ ๘ เสด็จเป็นองค์ประธาน


สกู๊ปข่าวการสูญเสียทหารในกองทัพสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่สอง


ยอด 78.000 คน ก็พบชื่อเรืออากาศโท Henry Francis

Minco จาการติดตามค้นคว้าของเพื่อนทหารอเมริกันรุ่นแล้วรุ่นเล่า

แต่ ก็เหลือประวัติมารดาผู้ให้บังเกิดเกล้าเสียชีวิตในวัย 96 ปี

ยังเชื่อสักวันหนึ่งลูกแม่คงกลับมา ก่อนข่าวทางราชการประกาศความ

สูญเสียของเขาหลังการตายได้ 58 ปีล่วงแล้ว.ข่าว 175 ปี สัมพันธภาพ ไทย-สหรัฐ

กงสุลใหญ่สหรัฐฯเชียงใหม่ แถลงถึงสัมพันธภาพ ไทย-สหรัฐฯ
ครบรอย 175 ปี ตลอดจนเรื่องและนโยบายของสหรัฐฯ ต่อ
ประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลของประธานีธิบดีโอบามา เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนลำปางได้พบ และร่วมงานแถลงข่าว ความสัมพันธไทย-สหรัฐย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ.1833 (พ.ศ2376) ใกล้ชิดยาวนานด้วยสนธิสัญญามิตรภาพและการค้า เป็นสัญญาฉบับแรกที่รัฐบาลสหรัฐฯร่วมทำกับประเทศไทยในแถบเอเซีย นั่นคือไทยคือมิตรเก่าสุดของสหรัฐสหรัฐในแถบเอเซีย ปฏิบัติร่วมมือทั้งยามสงบ และยามสงคราม
การเริ่มทำงานของประธานาธิบดีบารัค โอบามาเน้นความร่วมมือหลายฝ่าขนาดตัวอักษรย ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธกับประเทศพันธมิตรมีความแข็งแกร่ง
ขึ้น ความตั้งใจที่จะทำให้สหรัฐคือผู้นำแข็งแกร่งเป็นตัวอย่าง ด้วย
ค่านิยมแบบอเมริกัน มิใช่โดยอำนาจทหารเท่านั้น การเผชิญความคาด
หวังและเผชิญกับความท้าทาย เช่นวิกฤตทางการเงินของโลกและการ
ปฏิบัตการทางทหารของสหรัฐฯในอิรัคและอัฟกานิสถาน
กงสุลใหญ่สหรัฐฯเชียงใหม่จะสานต่อความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดเป็นเวลานาน งานป้องกันยาเสพติด งานช่วยเหลือผู้
อพยพ การสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศพม่า การ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านพาณิชย์ระหว่างไทย-สหรัฐฯและการสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เข้มแข็งยิ่งชึ้นผ่านความร่วมมือในด้านการศึกษาและสาธารณสุข.

ช่วงเวลากงสุลใหญ่ ไมเกิล เค.มอร์โรว์ โดยอัธยาศัย

โปรแกรม Lampang Road Chow กงสุลสัญจร มีการพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สมบูรณ์
ศรีพัฒนาวัฒน์ พบสื่อชุมชนสาธารณะ ผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก

บริจาคหนังสือแก่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี เยี่ยมคณะสโมสร
โรตารี่ ชมวัดต่างๆ ชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งมีกำลังผลิตกระแสไฟใช้ 12%ของประเทศนี้
ได้ชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอันเป็นสัญญลักษณ์ของไทย มีผลงานโดดเด่นที่มีอยู่หนึ่ง
ในโครงที่สหรัฐฯจะต้องช่วยเหลือ"คำเมือง"แห่งความหลังคำเล่าเจี้ย อเมริกัน-ไทยพายัพ


ปัจุบันชาวคริสจักร์ ศิษย์เก่ามิชชั่นนารี ยังมีคำเล่าเจี้ย สมัยประเทศสยามเรียก
มิชชั่นนารีภาคเหนือว่า มิฃชั่นนารีพวกลาว มิชชั่นนารีได้ต่อสู้ให้คำว่าพวกลาวกลายเป็น
ภาคพายัพ เพราะลาวคือชนเผ่าบังคังฝรั่งเศส มิชชั่นนารีภาพพายัพอ่านอักษรคำเมืองของ
ชาวพายัพได้เก่งกว่าข้าราชการส่วนกลางกรุงเทพฯ แม้ด้วยเพลงสวด คำประเพณีที่พิมพ์
ด้วยด้วยอักษรคำเมือง จนเกิดเจี้ยนิทานว่า ฝรั่งลำปางอู้ไทยเขียนไทยบ่ช่าง อู้เมืองแหลว
แล๊ต ในโบสถ์คริสตจักรลำปาง ยังมีบทเพลงสอนเด็ก Three Blind Mice แหม่มแฮนนา
โรงเรียนเค็นเน็ตแม๊คเค็นซี แต่งเป็นคำเมืองว่าหนูสามตัว ตามันบอด มันล่นไปหาแม่เฒ่าคนนึง

แม่เฒ่าเอามีดตัดหางมันสั้น


เป็นการฉนี้บ่เกยได้หัน โอโอยนอ.


แหม่มแฮนนา เป็นครูมิชชั่นนารีที่หิ้วแอคคอร์เดี้ยนพร้อมบอร์ดพับรูปประวัติพระเยซู

เร่สอนเพลงสวด ที่ถนนตลาดจีน แจกการ์ด คริสต์มาส จากสหรัฐอเมริกาแก่เด็กๆ

เด็กชายศักดิ์เคยไปเฝ้า รอรับการ์ด และรับรางวัลร้องเพลงหนูสามตัว ยังมีการ์ดคริสตมาส

ที่แหม่มโชว์บนบอร์ด ให้ได้เห็น ขณะนั้น ด.ช.ศักดิ์ อายุราว 10 ปี นับเป็นรอบ 70 ปีที่ได้

พบผู้แทนแนะนำชื่อประธานาธิบดีสหรัฐ ณ ห้องก๋าสะลองให้เป็นที่รู้จัก

นโบยายประธานาธิบดี บารัคโอบามา แห่งสหรัฐชูความสัมพันธ์ตัวอย่างกับประเทศ

พันธมิตรร่วมสร้างความแข็งแกร่งด้วยสันติภาพแห่งประชาธิปไตย โดยค่านิยมแบบอเมริกันที่มิใช่

อาศัยอำนาจทหาร ข่าวเคลื่อนไหวกลุ่มเสื้อเหลือง กับกลุ่มเสื้อแดง บนช่วงเวลา Lampang Road

Show สมาชิกเจ้าของพลังผลิตกระแสไฟฟ้า 12% แห่งประเทศไทยวันนี้ ใน กฟผ.แม่เมาะลำปาง

ก็มีคนใส่ทั้งเสื้อเหลือง และเสื้อแดงข่าวเคลื่อนไหวระบบออนไลน์ จากทีมงานลำปาง-ลาสเวกัส วันนี้ ก็รับผลแลกเปลี่ยนสะท้อน

จากคนไทยในสหรัฐอเมริกาก็แบ่งขั้วความคิดเคลื่อนไหวไปตามสถานการณ์ ฝ่ายเหลือง ฝ่ายแดง

ใครจะมาแข็งแรงกว่ากัน แก๊กการ์ตูนก็สะท้อนแนวคิด แบบการ์ตูนไทยในมะกันมองไทยแบบไทย

เห็นฝรั่งกำลังมองไทยแบบยุทธการ ว่า:-
ทีมข่าวเสียงโยนก Classic Lampang Las Vegas

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น