31 พฤษภาคม 2552

เพลงบ้านไร่นาเรารำลึกสมรสหมู่คู่สงครามสันติภาพ1

ภาพศาลากลางจังหวัดลำปาง จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ คราวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหัวกับพระนางเจ้ารำไพพรรณสมเด็จพระราชินี เสด็จออกมุขเด็จเยี่ยมพศกนิกรชาวนครลำปาง ในปี พ.ศ.๒๔๖๙ พระองค์ทรงพระแสงราชศัตราที่สร้างแต่องค์พระชนกคือ ร.๕ ไว้เป็นสมบัติคู่เมืองนครลำปางสืบปัจจุบัน ศากลากลางเก่าหลังนี้สร้างขึ้นแต่สมัยปลายรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๕๓อัลบั้มรำลึกคู่ควรมรดกแห่งแผ่นดินวันแห่งความหลังสมรสหมู่แห่งชาติ

คู่สงครามและสันติภาพ "22 พรึสภา"


22 พฤษภาคม 2552 เวลา 19.30 น. ณ เวทีสวนข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกาเทศบาลนครลำปาง แห่งนี้ได้มีการจำลองฉากด้วยภาพถ่ายศาลากลางหลังเก่าจังหวัดลำปางสมัยฟิล์มขาวดำ พ.ศ.2496 คณะที่ปรากฏในภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ หมายมี รอง ผวจ.ลำปาง สามารถ ลอยฟ้า ทำการแทน ผวจ.ลำปาง ทำหน้าที่เป็นประธานพิธีเปิดงาน ดร.นิมิตร จิวะสันติการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานกรรมการจัดงานเป็นผู้

รายงาน อ.ศักดิ์ ส.รัตนชัย นายกสมาคมดนตรีนครลำปาง ผู้จัดรายการกิจกรรมเปิดกล้องเพื่อการประชาสัมพันธ์นำร่อง เพื่อสามารถนำข้อมูลจากคู่มงคลสมรสรุ่นประวัติศาสตร์ "22พรึสภา"ตามอักษรสมัยรัฐนิยมจอมพล ป.พิบูลสงคราม เหตุการณ์คู่สมหมู่แห่งชาติลำปาง จำนวน 23 คู่ในปี พ.ศ.2485 เป็นปีที่จังหวัดลำปางมีการจำกัดเขตต่างด้าว จึงก่อให้เกิดการพลัดพรากบิดาและบุตร ทั้งตระกูล จีน อินเดีย ฝรั่ง และคู่

สมรมตระกูลต่างๆก็มีมีเบื้องหลังจากหลายขั้วอำนาจ ที่ฝ่ายราชการบ้านเมืองและฝ่ายใต้ดิน คู่สงครามและ

ล่วงสู่สันติภาพ ก็มีโอกาสหวนกลับมา


แผ่นดินลำปางมีทุกเผ่าพันธ์ภาษา หลายศาสนาและลัทธิ พิธีเปิดงานท่ามกลางแสงสีพลุ เหนือภาพศาลากลางเก่า คือสถานที่พระบาทสมเด็จพระปกเจ้าอยู่หัวแสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จออกมุขเด็ดเยี่ยมพศกนิการช่างลำปาง เมื่อ พ.ศ.2469 อีกประการหนึ่งก็คือ ณ สวนข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกาแห่งนี้ คือเขตคูล้อมเมือง

นครลำปางรุ่นรุ่นโกสินทร์ ที่ทดน้ำมาจากห้วยแม่กระตึพจากดอยเขางาม ดอยเทพยดาประจำเมืองที่ถูกถมเป็นส่วนถนน และเทศบาลนครลำปาง ก็ได้สร้างน้ำพุ
สัมพันธ์รักข้ามขอบฟ้าในประวัติศาสตร์ไทย 2485
ปฏิทินประวัติศาสตร์ 8 ธค.2484 สงครามมหาเอเซียบูรพา 6 ส.ค.2488 ปรมาณูลูกแรกลงในประเทศญี่ปุ่น
16 ส.ค.วันประกาศสันติภาพโลก
21 ธ.ค.2484 หลังประกาศสงครามมหาเอเซียบูรพา เพียง 13 วันญี่ปุ่นไทยทำสัญญาพันธมิตร ณ วัดพระศรี
รัตนศาสตาราม พร้อมญี่ปุ่นยก 4 มลรัฐในมลายูที่เคยเป็นของไทยแต่ตกเป็นของอังกฤษคืนเป็นของไทย คือไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส
ปีมะโรง พ.ศ.2471 สมัยรัชการที่ ด.ช. ศักดิ์ ส.รัตนชัย เป็นเด็กเกิดแต่ลำปาง
อายุ 14 ปียังจำเพลงทุกเพลงที่มีในหนังไทยยุคเลือดทหารไทย สมัย ป.พิบูลสงครามเป็น รมว.กลาโหม หนังเรื่องพระเจ้าช้างเผือกพูดอังกฤษในฟลิมของท่านปรีดีพนมยงค์ เรื่องในกรุงศรีอยุธยาแต่มาถ่ายทำในจังหวัดแพร่ เพลงฝังใจใช้ประจำวงบรรเลยโซตินาเผยแพร่ทางช่อง 8 ช่อง 11 บ่อยครั้งคือ"บัณฑาะว์"แล้วก็มาสู่ยุคหนังไทยบ้านไร่นาเรา
บ้านไร่นาเรา มีความหลังกับลำปางอย่างมาก คือนางเอกคืออารี ปิ่นแสง นางงามเกาะคาที่ได้เป็นรองนางสาวไทย ได้เป็นนางเอกบ้านไร่นาเราคู่ เสธ์ ทวี จุลทรัพย์
จวบจนได้เป็นคู่ชีวิตจริง คือพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ และคุณหญิงอารีปิ่นแสง
พ.ศ.2485 ดินแดนไทยแผ่คลุม ถ มลรัฐมลายู ตอนเหนือแผ่ถึงรัฐฉานเขมะรัฐเชียงตุง ยกเป็นสหรัฐไทยเดิม ยกลำปางเป็นถิ่นไทยงาม โดยเพลกรมโฆษณาการ คู่โครงการเมืองหลวงเพชรบูรณ์ หนังบ้านไร่นาเรา ได้มี
โอกาสฉายถึงเชียงตุงและมลายู วัฒนธรรมแต่กายแบบรัฐนิยมไทยสมัย จอม พล ป. มีส่วนลดช่องว่างระหว่างชุดแต่งกายระหว่างเผ่าพันธุ์


แฟชั่นสาวเกาะคายุคหนังบ้านไร่นาเราของจอมพล ป แม้ทุกวันนี้ ยังเหลืออยู่คู่อัลบั้มคู่
เสียงเพลงที่มีเนื้อร้องว่า
เรืองแสงทอง กระดิ่งก้องกริ๋งมา เป็นสัญญาออกทุ่งนาจับทำงาน ฟังเสียงคะนึงดูผึ้งบินคกลุกคลาน กินน้ำหวานเก็บไปสร้างรังถาวร แสงทองงามตามเหลืองนา ป่าดอนตะวัน เช้าทำงานตะวันรอนเราก็ตอน สายแล้วเรามา ฉายพร้าหาบคอน ทรัพย์ฝัง ดินสินฝังดอน ชอนขุดเอา สมบูรณ์ไหนปาน บ้านไร่นาเรา สมบูรณ์ไหนปาน บ้านไร่นาเรา
หนังสือ ปศส.เรื่องที่ 7 บ้านไร่นาเรา ภาพยนตร์ยุครัฐบาลศิลปินสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นางเอก
อารี ปิอ่นแสง พระเอก ทวี จุลทรัพย์ ในบทนางสาวขำคม กับชาญ อดีตพลปืนหลังเครื่องินโจมตี เสร็จศึกมาประกอบดาชีพกสิกรในเรื่อง"บ้านไร่นาเรา"
ตำนานหนังเหล่าทัพยุค รัฐบาลศิลปิน ป.พิบูลสงคราม อำนวยการสร้าง
พ.ศ.2447 เรื่องเลือกทหารไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2484 เรื่องบ้านไร่นาเรา กองทัพอากาศ ขุนวิจิตรมาตรา และพระเจนดุริยางค์ช่วยให้โครงเรื่องนี้สำเร็จขึ้น หลวงอธึก วรเดช ผบ.ทอ.สนองบัญชา
สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จนสำเร็จ ส.กาญจนาคพันธ์สร้างบท เนรมิตร กำกับการแสดง เป็นที่น่าเสียดายว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดเสียหายในกองเพลิง เป็นภาพยนต์ขาวดำเสียงในฟลิมขนาด 35 ม.ม. (จากบัญชีเอกสาร หมายเลข41/น.117"ตำนานหนังไทย เสรีสำราญ /สมขาติบางแจ้ง และคำบอกของ โดม สุขวงศ์)
บ้านไร่นาเราในวันเพลงรำลึกสมรสหมู่คู่สงครามและสันติภาพ"22พรึสภา"

2 ความคิดเห็น: