2 มิถุนายน 2552

เพลงบ้านไร่นาเรารำลึกสมรสหมู่คู่สงครามสันติภาพ2รถม้าดนตรีขบวนแห่นานาชาติประจำเมือง City Musical International Procession Coach

(CMIPC) เป็นรถม้าเวทีดนตรีแห่ประจำเมืองสร้างในปี 2551 เพื่อปฏิทินท่องเที่ยวไทย "22พรึสภา"จากปีเปิดกล้อง 2552สู่อนาคตที่ยั่งยืน.

เครื่องหมายที่ใช้กับรถม้าดนตรีแห่ขบวนนานาชาติประจำเมืองนี้
มีความในโล่จารึกว่า


กิตติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ นายจำเริญ เพชรกาฬ ผู้เขียนแบบเครื่องหมายรายการศิลปินหรรษา แห่งศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง๑๑ ลำปาง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี สืบแต่ปีเสด็จพระราชทานเป็นองค์ประธานทรงเปิดการแสดงศิลปินสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย ใช้ประจำในรายการศิลปินหรรษาของเหล่าศิลปินภาคเหนือ นับแต่ปีวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๑ ประจำสถานีววิทยุช่อง ๑๑ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ๓ ลำปางสืบเป็นตรารถม้าดนตรีขบวนแห่นานาชาติประจำเมือง (CMIPC)ในโครงการเชิดชูบทบาทศิลปินนานาชาติในภาคเหนือ สู่ปฏิทินท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์รำลึกเพลงคู่สมรสหมู่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๒ ขอประกาศเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ปรากฏในที่นี้
ลายเซ็นต์ชื่อ ( ดร.นิมิตร จิวะสันติการ) นายกเทศมนตรีนครลำปางนายสามารถ ลอยฟ้า รอง ผวจ.รักษาการแทน ผวจ.ลำปาง ประธานพิธีเปิดงานวันเพลงดาราสมรสหมู่คู่สงครามและสันติภาพ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้กล่าวรายงานต่อประธานพิธี ในพิธีเปิดงาน บนเวทีข่วงนครค่ำวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

โดยมี อ.ศักดิ์ ส รัตนชัย หัวหน้าคณะดำเนินรายการเล่าประวัติสังเขปวันเพลงดาราสมรสหมู่แห่งชาติคู่สงครามและสันติภาพ "22พรึสภา".

คู่ญี่ปุ่น และ คู่มุสลิมคู่สมรสหมู่แห่งชาติ "22พรึสภา"ร่วมสมัยอักษรจอมพล ป.พ.ศ.2485ที่เหลือเพียงความเป็นพ่อหม้ายให้เห็นวัย 92 ปีปัจจุบัน ท่านเกิดด้วยฤกษ์วาเลนไทน์ปีเปิดสะพานรัษฎาพิเษก 2460 ที่กรุงเทพฯ ผู้เกิดร่วมปีสะพาน
รัษฎาภิเษก เช่นนางสาวป้าระดมแบบอย่างความดีมีชีวิตของเด็กๆลำปาง เช่นติ้วหลั่น อดีตนางงามเถินที่ได้เป็นนางสาวลำปางคนแรก ล้วนเสียชีวิตไปหมดแล้ว
บาทหลวงส่านูพอบิโข่แห่งโบสถ์นักบุญ คาทอลิค เขต อ.เมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนพิธีเสกพรศักดิ์สิทธิแก่คู่บ่าวสาว


คู่บ่าวสาวชาวกระเหรี่ยงคาทอลิคในชุดประจำเผ่า ที่เดินทางผ่านพันโค้งถนนสายเลียบไหล่ดอกบัวตองแม่ฮ่องสอนสู่วันมงคลที่ลำปาง

หนูน้อยบัตเลย์ย่ามาฮ่า ของอาจารย์เรืองศรี พุ่มชูศรี ผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่.แห่งโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำปาง ในลีลาเพลงชุด Wedding


ณ ลานรับแขกแก้วตรงนี้ คือเขตคูเมืองนครลำปางรุ่นรัตนโกสินทร์ที่ทดหลั่งผ่านห้วยแม่กะตึบอันศักดิ์สิทธิ์
แห่งดอยเขางาม เขลางค์บรรพต ไหลลอดอยู่ใต้พื้นบริเวณศักดิ์สิทธิสถาน และ 2552 ก็คือปีแรกแห่งการ
เนรมิตน้ำพุเต้นระบำ สู่ฤกษ์เพลงMedley บ้านไร่นาเรา ท้ายโอลแลงค์ไซน์สู่ Wedding...

ร่มงามสดุดตาคันนี้ กระเพื่อมตามจังหวะซาวนด์ ยามาฮ่า สร้างชีวิตชีวาวันเพลงรำลึกสมรสหมู่แห่งชาติคู่สงครามและสันติภาพ ช่างเข้าลีลาบัดเบย์ Wedding ร่วมแขกลีลาเพลงสองข้างทาง แต้ๆหนาบริเวณงานพร้อมสิ่งนิทรรศการร้านถ่ายรูปทั้งชุดเช่าชุดหุ่นรำลึก ร่วมวันเพลงแห่งความหลังสมลำนำชิ้นอมตะแห่งประวัติศาสตร์ "กินน้ำหวานเก็บไปสร้างรังถาวร " ไม่รู้ยินดีกรุปกับราชิต แห่งไอสไตล์ไปเตี้ยมกันเวลาไหน เป๋นดีงึดแต้ๆ ตี๋มือกำเต๊อ ตี๋มือ กำเต๊อะ ฯลฯ


45th Year Anniversaty Rotary Club of Lampang ที่มีความหมายต่อ Battle Hymn to Peace of Love
ร่วมจารึกชื่อ โรงแรมรถไฟบนเส้นทางรถไฟหลวงสายเหนือผ่านสองสมัยสงครามโลก ธงนานาชาติตามปริมาณสโมสรโรตารี่ทั่วโลก ร่วมจารึกชื่อโรงแรมรถไฟสายเหนือแห่งแรกยุควิศวรกรเยอรมัน ด้วยเพลง โรตารี่สากลและโรตารี่ลำปาง ของผู้ก่อตั้งที่เหลือชีวิตร้องเพลงรำลึกความหลัง เป็นสโมสรเดียวแห่งภาค 330 สืบสมัยผู้ว่าการภาค ฯพณฯพิชัยรัตตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมสมัยโรแทเรี่ยนคึกฤทธิปราโมช
โรแทนเรียนควงอภัยวงศ์ และโรแทเรียนบุญเท่งทองสวัสดิ์ ที่จารึกชื่อสมาชิกก่อตั้งตระกูลมณีนันทน์ เจ้า
ของยาผงแดงพม่าอินทร์แขวน ตระกูลสืบโรแทเรียนและแอนน์ก่อตั้ง ชั้นบิดา โรแทเรี่ยนบุตรและแอนนสะไภ้ โรแทเรียนหลานและแอนน์สะไภ้ ที่เป็นนายกสโมสรโรตารีในยุคฉลอง 45 ปีในปัจจุบัน สืบเพลงโรตารี่ที่ร้องประจำสัปดาห์มาถึง 45 ปี

คู่ฮันนิมูนสวมสายสะพายคู่สมรสหมู่แห่งชาต"22พรึสภา"คู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวซ้อนจักรยานร่วมวงแขนคู่นี้หัวไว ถ่ายรูปกับนายกเทศมนนรีมีหวังได้ขึ้นเว็บไซต์ ได้อีกมุมหนึ่ง แถมถ่ายร่วมสามล้อพ่วงข้าง Memo นักข่าว
Amazzing Lampang เสียด้วย ตี๋มือ ตี๋มือ ฯคณะจักรยานไทยฐี่ปุ่นของ ดร.สุรพงษ์ ภักดี มีจักรยานแฝดนิเทศตำนาน "ครูมอนเอื้อมอนไข่ สิบเอกเสนารักษ์ปตอ.กับครูสาว ท.4 สู่บทเรียนภาษาไทยอังกฤษร่วมฉบัยไซที กำลังเตรียมอีกเรื่องคือ รถยนต์นายพล กับจักรยานม่วยกิมเหรียญตลาดเก๊าจาวกลุ่มนี้ดังเพราะมีอดีตนางงามร่วมความหลังยุคเพลงบ้านไร่นาเรา วันนี้ร่วมจารึกฤกษ์ตำแหน่ง"คู่สมรสหมู่แห่งชาติ 22 พรึสภา


กลุ่มร่วมเพลงแห่งความหลัง บ้านไร่นาเรา จากโรงงานน้ำตาลลำปาง เกาะกลุ่มดาราบ้านไร่นาเรา
ของเทศบาลตำบลเกาะคากลุ่มร้องเพลงบ้านไร่นาเรา จากโรงเรียนบยุญทวงษ์อนุกุล เทศบาลนคร ๓ ในการควบคุมของอาจารย์

คณะทำงานในวันลงทะเบียนผู้ร่วมขบวน ณ สถานีรถไฟนครลำปาง
มุมส่องกล้องข่าว จากนักข่าวในเครือชมรมผู้สื่อขาวนครลำปาง คณะศูนย์ข่าวสำนักยินดีกรุ๊ฟ ทีมไทยนิวส์ประพัฒน์ศรรุ่เงรือง และช่างภาพ รุ่งเรืองโฟโต และห้องภาพไอสไตล์ ของคุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ

"โปรดติดตาม คิวดาราผ่านหน้ากล้องในตอนต่อๆไป คู่เสียงเพลง[hkowijokgik ประจำจำรายการ Lanna FM ห้องส่งลานนาโพสต์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น