30 มกราคม 2554

กีฬาลำปางอุดมศึกษา ครั้ง11

กีฬา 9 สภาบันอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
Lampang Higher Educational Institutes Sport Day 11th
Lampang, Thailand
30 Jan 2011/2554


Lampang Higher Educational Institutes Sport Day 11th
(Click! to see full album)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น