30 มกราคม 2554

จุมสะหรีลำปาง จากรายการ เรารักษ์วัฒนธรรมไทย 2539

จุมสะหรีลำปาง จากรายการ เรารักษ์วัฒนธรรมไทย 2539
ชุมนุมจุมสะหรี ก่อกำเนิดด้วยวิธีถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาโดยใช้ลานวัดแบบดั้งเดิม นอกจากเพื่อสืบสานวันวานเก่า อาสาเป็นเสาเล็กๆค้ำวัฒนธรรมถิ่นไทยเหนือที่เรียกตัวว่า"คนเมือง"แล้ว ยังเพื่อจรรโลงจิตใจเยาวชน เพิ่มพูนความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงประเทศชาติและเพื่อนร่วมโลก

ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วสนิทใจให้จูงมือลูกหลานเด็กเล็กไปฝากลานวัดขัดเกลา กล่อมใจได้ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ที่วัดกู่ค่ำ อำเภอเมือง ลำปาง ฟรี!!!  
ติดต่อผ่าน Blog นี้ได้ทุกสภาพเวลา หรือผ่านสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง


เรารักษ์วัฒธรรมไทย เผยแพร่ออกอากาศทางโทรทักศน์ ปี 2539

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น